Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 47:

Zagospodarowanie terenu ul. Krowoderskich Zuchów 5 i 7

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Krowoderskich Zuchów 5,7

Opis projektu

Projekt zakłada:

1) wymianę nawierzchni wzdłuż ogrodzenia przy bloku ul. Krowoderskich Zuchów 7 wraz z remontem dojścia do boiska szkolnego (od strony południowej).
2) Wymianę nawierzchni przy bloku ul. Krowoderskich Zuchów 7 (strona zachodnia).
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokiem przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 a ul. Krowoderskich Zuchów 5 (teren koło altany rowerowej)
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nawierzchnia na omawianym terenie jest w złym stanie technicznym. Poruszanie się po nim jest niebezpieczne dla mieszkańców a przede wszystkim dla najstarszych seniorów.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami od strony zachodniej zakłada m.in. rozebranie "wysepek" z siedziskami i stworzenie terenu zielonego. 
Projekt umożliwi bezpieczne skorzystanie z ciągów pieszych i poprawi samopoczucie mieszkańców. 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Roboty budowlane 270 000,00 PLN
projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 20 000,00 PLN
290 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt projekt zagospodarowania 2022 r.
Budowa Roboty budowlane 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rekultywację terenu przy ul. Krowoderskich Zuchów, obejmujący wymianę nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami. Obecna nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, jej wymiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów pieszych. Utworzenie terenu zielonego wpłynie na estetykę otoczenia i poprawę samopoczucia mieszkańców.
powrót