Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 21:

Stanica Kajakowa Nowa Huta

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowian / ul. Bardosa

Opis projektu

Stanica Kajakowa Nowa Huta to miejsce na Szlaku Kajakowym Dłubnia - Nowa Huta zapewniającą bezpieczne zatrzymanie się uczestników spływów kajakowych na brzegu wyposażone w małą architekturę turystyczną i piknikową również zapewniającą schronienie przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.

 
fot. Tom Rollauer
 
Planowane miejsce utworzenia to działka miejska znajdująca się w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Jednostka ewidencyjna: Nowa Huta Numer obrębu: NH-46 Numer działki: 516/6 będąca Parkiem Krakowian a tym samym zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaproponowane miejsce posiada dogodne i bezpieczne miejsce do zatrzymania się na szlaku kajakowym.
 
 
Celem zadania jest utworzenie miejsca odpoczynku i schronienia dla osób korzystających ze Szlaku Kajakowego Dłubnia - Nowa Huta jakim jest Stanica Kajakowa. W miejscu tym będzie można odpocząć przed dalszą częścią spływu jak i schronić się przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi jakie nieprzewidzianie mogą wystąpić w trakcie kajakowej wycieczki. Miejsce powinno posiadać m.in. takie elementy małej architektury jak:
  • tablicę informacyjną wraz z regulaminem stanicy,
  • znak informacyjny o stanicy, 
  • ławki i stoliki piknikowe / ławostoły, 
  • kosze na śmieci, 
  • zadaszone miejsce chroniące przed wiatrem i deszczem, 
  • wyznaczone miejsce na grill/ognisko,
  • wyznaczone miejsce na rozbicie namiotu, 
  • przenośną ubikację szczególnie w okresie wakacyjnym. 
 
Wszystko powinno być utworzone z materiałów pochodzenia naturalnego.
 
 
 
Zadanie ma charakter ogólnomiejski co związane jest z faktem uczęszczania ze szlaku kajakowego a tym samym z planowanej Stanicy Kajakowej mieszkańców całego Krakowa ale również odwiedzających Kraków turystów.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas organizowanych na rzece Dłubni spływów uczestnicy bardzo często pytają o możliwość zatrzymania się na szlaku kajakowym. Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Miejsce dawać będzie schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą wystąpić podczas spływu jak i miejscem odpoczynku w trakcie spływu. Proponowane zadanie spełni całkowicie oczekiwania korzystających ze szlaku mieszkańców Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 30 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 400 000,00 PLN
430 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Roboty budowlane 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie Stanicy Kajakowej na Szlaku Kajakowym Dłubnia na terenie Dzielnicy XVIII. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie miejsca umożliwiającego zatrzymanie się na szlaku kajakowym, będzie schronieniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą wystąpić podczas spływu a także miejscem odpoczynku.
powrót