Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 6:

Park Kieszonkowy z fontanną

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: osiedle Szkolne 31

Opis projektu

Projekt zakłada remont całego terenu obejmującego teren dawnej fontanny znajdującej się przed przedszkolem na osiedlu Szkolnym 31. Teren ten powinien posiadać elementy małej architektury (np. ławki) i służyć jako miejsce spotkań dla mieszkańców i rodziców z dziećmi uczęszczających do przedszkola. Zewnętrzna część powinna służyć jako miejsca postojowe - szczególnie dla dojeżdżających po dzieci rodziców a wnętrze - oddzielone roślinnością / pergolami powinno być miejscem odpoczynku. Sama fontanna powinna być odnowiona i obsadzona roślinami. Wszystko by powstało miejsce bliskie ogródkowi sensorycznemu z uwzględnieniem roli jako siedliska ptaków i owadów.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miejsce to jest od wielu lat niewykorzystywane. Obejmujący teren jest aktualnie niezorganizowanym placem obrastanym przez przerośnięte i częściowo uschnięte żywopłoty, pozostałości betonowej fontanny i dzikie miejsca parkingowe są dopełnieniem tego przykrego widoku. Rewitalizacja tego miejsca da możliwość zorganizowania tej przestrzeni z pożytkiem dla mieszkańców i udostępnienia jej w sposób przez wszystkich oczekiwany - odpoczynek, relaks w połączeniu z miejscami umożliwiającymi bezpieczny i nie kolidujący z ciągiem pieszych postój samochodów. Tylko wówczas miejsce to będzie realizowało swoje zadania w oczekiwany przez mieszkańców sposób.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 PLN
Roboty budowlane Roboty budowlane 370 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami idecyzjami. 2022
Budowa Roboty budowlane 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację obszaru obejmującego teren dawnej fontanny na osiedlu Szkolnym 31 (działka o nr 43/2, obręb 45, jedn. ewid. Nowa Huta). Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki Dzielnicy XVIII, utworzy atrakcyjne miejsce do rekreacji i zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót