Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 125:

Zatrać się w radości. Fontanna na Placu Centralnym. Do it!

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie oraz §17 ust. 1 pkt 2 i 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Projekt opiniuje się negatywnie ze względu na niezgodność z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 4 § 17 ust.1 : W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: pkt 8) które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt. Powyższy projekt przewiduje tylko i wyłącznie Projekt (opracowanie dokumentacji projektowej) na zadanie, ogłoszenie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na zaprojektowanie obelisku wraz z fontanną na Placu Centralnym w Nowej Hucie. Złożony projekt nie obejmuje wykonania obelisku z fontanną, czyli prac budowlanych na podstawie projektu. Według opinii Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, niniejsze zamierzenie powinno wpisywać się w całokształt Placu Centralnego, ww. inwestycja powinna być powiązana z wykonaniem projektu zakładającego uporządkowanie przestrzeni Placu Centralnego. Biorąc pod uwagę powyższe bardzo prawdopodobne jest, że koszt inwestycji przekroczyłby maksymalny limit finansowy na pojedyncze zadanie ogólnomiejskie. W związku z tym zadanie opiniuje się negatywnie zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Centralny

Opis projektu

Projekt ma za zadanie ogłoszenie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na zaprojektowanie obelisku wraz z fontanną na Placu Centralnym w Nowej Hucie.

 


Konkurs ma mieć formę otwartą a wytyczne konkursowe, powinny zawierać nawiązania do zaprojektowanego w wielu formach a niezrealizowanego obelisku, który miał być najważniejszą dominantą układu urbanistycznego ściśle związanego z Placem Centralnym i osiami widokowymi wytyczonymi przez główne arterie Nowej huty. Fontanna i obelisk powinny wpisywać się w układ urbanistyczny Nowej Huty i łączyć zalety estetyczne i praktyczne, o których już po odrzuceniu samej idei obelisku myśleli mieszkańcy i włodarze Krakowa i dumnej Dzielnicy Nowa Huta.

Konkurs ma mieć formę koncepcyjną z możliwością realizacji w sytuacji, gdy taka wizja uzyska wszelkie zgody i akceptacje mieszkańców.

Wszystkie prace powinny być ocenione przez profesjonalne jury wybrane przez miasto, w skład którego powinni wejść przedstawiciele mieszkańców, architekci, urbaniści, artyści, historycy, radni miasta, radni dzielnicy, urzędnicy.

O ostatecznym wyborze najlepszych prac i przyznaniu nagród powinni decydować także mieszkańcy, którzy mieliby bezpośredni wpływ na głosowanie i wybór najlepszego projektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Niezrealizowany obelisk był wpisany w ogólny i szczegółowy projekt Nowej Huty, który miał naturalnie domknąć teren Placu Centralnego.

 


Przemiany polityczne, przesilenie, upadek stalinizmu, brak pieniędzy zweryfikowały wielkie plany projektantów. Nie powstało wiele budynków i budowli w tym centralnym obszarze. Nie domknięto Placu Centralnego, ale i zaniechano postawienia obelisku w jego centralnym miejscu.

Już na początku lat 60. mieszkańcy i władze dzielnicy zauważyły, że miejsce to traci swoją funkcję. Właśnie w tym okresie Narodowa Rada Dzielnicowa postanowiła stworzyć na środku Placu Centralnego fontannę. Fontanna miała być zwieńczeniem Alei Róż z jej ogrodowym domknięciem.

Plac Centralny nigdy nie został domknięty, jest jedynym rynkiem miejskim, który nie ma oparcia o wszystkie filary. Jest przestrzenią tranzytową miast przestrzenią miejską, skupiającą życie lokalne.

Mając na uwadze miejsce, jego zabytkowość, unikalność urbanistyczną i emocjonalną siłę, należy przestrzeń ożywić, łącząc fontannę obelisk i symbolikę. Konkurs to najlepszy początek dla zmian w tej, najważniejszej części Nowej Huty.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pula nagród Pula nagród 300 000,00 PLN
Przygotowania Przygotowania kampanii reklamowej 100 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Przygotowanie dokumentacji konkursowej 2021
Ogłoszenie Ogłoszenie konkursu pierwsza połowa 2022
Wyniki Wyniki konkursu druga połowa 2022

Galeria

powrót