Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 9:

Zaprośmy Bociany do Nowej Huty

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowa Huta

Opis projektu

Projekt zakłada montaż słupów i platform pod gniazda dla Bociana Białego (Ciconia ciconia) w terenach sprzyjających jego gniazdowaniu na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta. 
 
 
Wykonanie i montaż słupów wolnostojących pod platformę gniazdową: 
• słupy muszą zostać wykonane ze stali grubościennej o grubości ścianek minimum 5mm, 
• słupy zostaną wykonane z kilku elementów. Ich średnica zewnętrzna u podstawy minimum 159mm, a w części szczytowej minimum 75-80mm, 
• w celu uzyskania stabilności gniazda słupy muszą być wpuszczone w ziemię około 150cm z wcześniej przyspawanymi do podstawy wąsami wykonanymi z drutu żebrowanego lub kątowników, 
• podstawa słupa musi zostać zaimpregnowana masą szpachlową asfaltowokauczukową. Słupy powinny być bielone wapnem.Wysokość słupa nad ziemią minimum 800cm,
• poszczególne elementy słupa zostaną ze sobą trwale zespawane, słup zostanie zakończony platformą gniazdową, z którą zostanie również trawle zespawany, 
• słupy muszą zapewnić stabilność gniazda w każdych warunkach pogodowych.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie i montaż platform gniazdowych na słupach: 
• platforma zostanie wykonana z kątowników o grubości 3,5 – 4cm, o grubości ścianek minimum 4mm, 
• kratownica zostanie wykonana z drutu o średnicy 6mm, 
• średnica platformy winna mieć 120-130cm, 
• całość zostanie zakonserwowana antykorozyjnie, 
• elementem platformy jest wieniec wykonany z długich pędów wikliny, wierzby lub brzozy o grubości 20 cm i średnicy wewnętrznej około 120 cm, 
• wieniec musi zostać trawle przymocowany do platformy w taki sposób, aby o odstające sznurki lub drut nie zaczepiały się ptaki i nie powodowało to ich okaleczeń, 
• należy przygotować wyściółkę, jako materiał wypełniający gniazdo. Może to być materiał ze starego gniazda lub drobne patyki i słoma w podłożu, przyciśnięte darnią ułożoną częścią ziemną do góry, 
• wyściółka ma za zadanie imitować naturalne gniazdo i zapobiegać wywiewaniu lżejszego materiału. Materiał należy umieścić w takiej ilości, aby nie było w gnieździe prześwitów.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

 

Nie ma w Polsce drugiego tak znanego dzikiego ptaka, jak bocian biały. Jest on obecny w podaniach, legendach oraz opowieściach ludzi nie tylko tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie bocianiego gniazda. Od pierwszych wiosennych dni wiele osób wypatruje powracających z zimowisk bocianów i zastanawia się, czy też uda im się szczęśliwie wychować młode. Emocje budzą pierwsze ptaki siadające na gniazda, które są witane jak najbliżsi członkowie rodziny. Szczególną aktywność ludzką mobilizują bocianie dramaty, które wiosną zdarzają się dość często. Bójki o gniazdo, wyrzucone jaja, pisklęta oraz podobne bocianie sprawy budzą duże zainteresowanie. Wszystkie te sytuacje skłaniają do zadawania wielu pytań przyrodnikom zajmującym się, na co dzień bocianami w szczególności przez dzieci.

 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych 10 000,00 PLN
Realizacja zakup i montaż dwóch słupów z platformami 30 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie opracowanie dokumentacji i miejsc montażu słupów wraz z platformami 2022
Montaż Montaż słupów i platform w terenie 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup i montaż dwóch słupów z platformami przeznaczonymi na gniazda dla Bociana Białego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Bocian biały jest na liście gatunków zwierząt będących pod ścisłą ochroną. Platforma pod bocianie gniazda będzie stanowiła atrakcję i ciekawostkę przyrodniczą. Lokalizacja nieopodal przestrzeni wspólnej pozwoli prowadzić obserwacje ornitologiczne i może przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
powrót