Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 4:

Paczki świąteczne dla Seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 10 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica X Swoszowice

Opis projektu

Projekt zakłada przygotowanie paczek świątecznych dla nie mniej niż 100 Seniorów powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice. Paczka będzie zawierać artykuły spożywcze i przemysłowe ( uzgodnione z projektodawcą ) o wartości ok. 150,00 zł. Informacja o realizacji projektu zostanie przekazana do kół terenowych emerytów i rencistów działających na terenie Dzielnicy X Swoszowice oraz parafii. Nabór osób, które otrzymają paczki zostanie przeprowadzony przez realizatora w sposób otwarty tj. wg. kolejności zgłoszeń. Seniorzy będą odbierać paczki z początkiem grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 Świąteczne paczki dla Seniorów są wyrazem szacunku, uznania oraz pamięci dla najstarszych mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice. Seniorzy  tworzą aktywną społeczność, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Niestety wielu Seniorów boryka się z trudnościami finansowymi. Paczki świąteczne o wartości ok. 150,00 zł będą wyrazem pamięci oraz rzeczową pomocą dla osób starszych. Szczególnie okres Świąt Bożego Narodzenia jest okresem, w którym obdarowujemy się prezentami. Wielu Seniorów to osoby samotne. Paczki świąteczne będą miłym świątecznym akcentem dla osób starszych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie i przekazanie paczek dla Seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice Ustalenie grupy beneficjentów zadania, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup opakowań niezbędnych do przygotowania nie mniej niż 100 paczek dla Seniorów, przygotowanie paczek, transport paczek, wydawanie paczek, przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania. Łączny koszt 18 000,00 zł, w tym nie mniej niż 100 paczek po ok. 150,00 zł oraz koszt obsługi nie więcej niż 3 000,00 zł. 18 000,00 PLN
18 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie i przekazanie paczek dla Seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice W ramach zadania planowane jest: - ustalenie grupy beneficjentów zadania, - uzgodnienie z projektodawcą listy artykułów spożywczych i przemysłowych, które wejdą w skład paczki, - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz opakowań, -przygotowanie paczek, - transport paczek, - przekazanie paczek Seniorom na początku grudnia 2022 r., - przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania IV kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy osób, podniesienie jakości życia osób starszych.
powrót