Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 53:

Park Jordana – Oświetlenie infrastruktury sportowej

Projekt odrzucony: Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt zaopiniowano negatywnie. Na przedmiotowym terenie ZZM posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 799/6740.2/2018 z dn. 12.07.2018 r. dotyczącą inwestycji: „Rewitalizacja Parku Jordana w zakresie: budowy i przebudowy alejek parkowych, budowy wejścia/zjazdu technicznego z ul. Reymana, przebudowy wejść do parku z ul. Reymana i ul. Reymonta, budowy obiektów małej architektury, budowy i przebudowy placów zabaw, przebudowy i budowy ścieżki zdrowia, budowy miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowy ogrodzenia, przebudowy placu do gry w boule, budowy rampy dla niepełnosprawnych, budowy piłko-chwytów, na działce nr 182/2, 182/5, 203/1 obr. 12, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. W. Reymonta, ul. H. Reymana w Krakowie". Inwestycja zawiera 8 etapów, projekt nie obejmuje modernizacji oświetlenia. Rozbudowa oświetlenia wymagałaby wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i mogłaby doprowadzić do konieczności uzyskania zamiennej decyzji o PNB, co z punktu widzenia stanu zaawansowania realizacji prac - nie jest zasadne i generowałoby dodatkowe koszty ponoszone przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto Park Jordana jest zamykany w godzinach nocnych, a zatem stopień korzystania z infrastruktury sportowej po zmroku jest mocno ograniczony. Z uwagi na powyższe projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park im. Henryka Jordana, Kraków, al. 3 Maja 11, numer działki 182/5

Opis projektu

Montaż oświetlenia na korcie tenisowy, skateparku, dwóch boiskach do koszykówki oraz boisku do piłki nożnej i siatkowej, włączającego się po zmroku w godzinach otwarcia parku im. Henryka Jordana
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dla wielu mieszkańców Kraków to nie tylko zabytki ale również miejsca do spędzania wolnego czasu oraz uprawiania sportu. Jednym z nich jest Park im. Henryka Jordana,  unikalna lokalizacja, znana każdemu, gdzie można dzielić pasje wraz z rodziną, bliskim oraz całkiem obcymi ludźmi. Istniejąca w parku infrastruktura sportowa, w tym kort tenisowy, skatepark, dwa boiska do koszykówki oraz boiska do piłki nożnej i siatkowej są bardzo intensywnie wykorzystywana przez mieszkańców oraz przyjezdnych, a długość czasu spędzonego na nich uzależniona jest od długości dnia zmiennej w ciągu roku.
 
Budowa oświetlenia pozwoliłaby wydłużyć czas w którym można aktywnie korzystać z infrastruktury od 3h w kwietniu, przez 1h w czerwcu do nawet 5h w październiku, co ma znaczenie dla osób kończących pracę o 16-17:00, gdzie mimo wolnego czasu oraz dobrych warunków atmosferycznych brak oświetlenia ogranicza możliwość aktywności  fizycznych.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Oświetlenie boiska do piłki nożnej Oświetlenie boiska do piłki nożnej 220 000,00 PLN
Oświetlenie boiska do piłki siatkowej Oświetlenie boiska do piłki siatkowej 220 000,00 PLN
Projekt Projekt oświetlenia dwóch boiskach do kosza, korcie tenisowym oraz skateparku 50 000,00 PLN
Oświetlenie wschodniego boiska do kosza Oświetlenie wschodniego boiska do kosza 220 000,00 PLN
Oświetlenie zachodniego boiska do kosza Oświetlenie zachodniego boiska do kosza 220 000,00 PLN
Oświetlenie kortu tenisowego Oświetlenie kortu tenisowego 220 000,00 PLN
Oświetlenie skateparku Oświetlenie skateparku 220 000,00 PLN
1 370 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu 2022
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu 2022
Przygotowanie dokumentacji i pozwoleń Przygotowanie dokumentacji i pozwoleń 2022
Ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia Ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia 2023
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie oświetlenia Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie oświetlenia 2023
Wykonanie oświetlenia Wykonanie oświetlenia 2023
Odbiór inwestycji Odbiór inwestycji 2023
powrót