Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 5:

TAK! dka Parku przy Forcie w Bronowicach etap II

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bronowice teren powojskowy ulica Rodakowskiego i Złoty Róg

Opis projektu

Po zakończeniu etapu I czyli inwentaryzacji terenu, uprzątnięciu gruzów,silosu, rozebraniu / zabezpieczeniu budynku,
wykonaniu projektu zagospodarowania Parku przy Forcie w Bronowicach, należy przejść do realizacji czyli Etapu II.
W etapie II zostanie wykonany projekt budowlano- wykonawczy wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami a następnie do wysokości środków sukcesywnie - alejki spacerowe -wykonać oświetlenie- nasadzić roślinność, -wybudować infrastrukturę rekreacyjną i sportową tj. wyposażyć teren parku w enklawy dla odpoczynku dorosłych i starszych osób czyli stworzenie Outdoor Fit (siłowni) z urządzeniami do rekreacji, wyposażenie terenu w ławki,hamaki, drewniane leżaki, ławki-huśtawki.
Zadbać o kąciki zabaw dla dzieci: stworzenie placu zabaw, boisk do gry np badminton i innych oraz zabezpieczyć teren w WC, które jest konieczne dla komfortu korzystania i utrzymania porządku parku.
Należy wkomponować te elementy ogromnego i pięknego terenu w istniejącą architekturę krajobrazu, ale przed wszystkim stworzyć namiastkę parku, którego tutaj tak bardzo brakuje, mając na uwadze starsze pokolenie i wiekowych mieszkańców Bronowic, którzy od lat oczekują na swoje miejsce do wypoczynku i poprawy komfortu życia szczególnie w dobie wychodzenia z pandemii.
 

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tak! dla Parku przy Forcie w Bronowicach jest inwestycją konieczną i oczekiwaną przez wszystkich mieszkańców i to zarówno rdzennych, wiekowych Bronowiczan jak i młodych i dzieci.
Utworzenie Parku przy Forcie w Bronowicach udostępni jedyną przestrzeń dla wypoczynku mieszkańców, a zagospodarowanie jej, stworzy strefy dla rekreacji dorosłych, zabaw dzieci i aktywnego wypoczynku na powietrzu.
Park będzie stanowił element jedynego obszaru sportowo-rekreacyjnego w rejonie Bronowic. Ta część Bronowic jest całkowicie pozbawiona terenów zielonych, a mieszkańcy od wielu lat oczekują na swoje miejsce do wypoczynku.
Na obszarze tym w wieżowcach zamieszkują głównie starsi ludzie, którzy nie maja nawet przysłowiowej ławeczki, nie wspominając już o miejscach do rekreacji, leżakowania, poczytania na łonie natury. Konieczność realizacji tej inwestycji potwierdzają też młodzi ludzie z dziećmi, którzy zamieszkują nowe bloki przy ul Rydla graniczącej z terenem powojskowym przeznaczonym na Park przy forcie Bronowice.
Realizacja projektu pozwoli na integrację mieszkańców, a także zwiększy zainteresowanie aktywnością na powietrzu szczególnie cenną i preferowaną w dobie wychodzenia z pandemii.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 120 000,00 PLN
Realizacja Roboty Budowlane 500 000,00 PLN
620 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Budowa Roboty budowlane 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji BO. Projekt zakłada budowę boiska wraz z placem zabaw, alejkami oświetleniowymi oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Inwestycja uatrakcyjni teren parku oraz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeń umożliwiającej mieszkańcom aktywne spędzanie czasu i zacieśnianie więzi społecznych.
powrót