Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 15:

Zagospodarowanie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 110.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie, ul. Skwerowa 3.

Opis projektu

Montaż przy Szkole Podstawowej nr 110 im. Ks. Jana Twardowskiego w Krakowie:

- siłowni zewnętrznej składającej się z ośmiu stanowisk
- sześciu ławek czteroosobowych wraz ze stolikami i czterema koszami na śmieci
oraz
- budowa skoczni w dal
na terenie boisk szkolnych i terenu zielonego przy szkole.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zapewnienie nowoczesnych i bezpiecznych przestrzeni dla naszych uczniów poza budynkiem szkoły jest dla nas bardzo ważne.  Zależy nam na poprawie  i unowocześnieniu boisk szkolnych i terenów zielonych wokół szkoły.
Głównym celem projektu  jest  poprawa aktywności fizycznej  i wzmocnienie dotychczasowych  starań o propagowanie dbałości o kondycję fizyczną naszych uczniów, poprzez udział w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach ruchowych i zajęciach świetlicowych na świeżym powietrzu. Zrealizowanie projektu tj. powstanie siłowni zewnętrznej i skoczni w dal wpłynie na uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć sportowych, i innych zajęć ruchowych jak również zajęć rekreacyjnych  przez wszystkich uczniów.
Dzięki realizacji projektu uczniowie będą mogli korzystać z siłowni zewnętrznej oraz skoczni w dal nie tylko podczas pobytu w szkole, ale również po zajęciach szkolnych ( pod opieką rodziców) zgodnie z regulaminem  korzystania z boiska szkolnego umieszczonym na bramie szkoły.
Montaż ławek ze stolikami to powstanie tzw. "Zielonej klasy".  Powstanie jej da możliwość wyjścia z sali klasowej  i przeprowadzenia  lekcji na powietrzu. Przyczyni się to do uatrakcyjnienia pobytu w szkole, da możliwość przeprowadzenia lekcji  np.: z edukacji przyrodniczej, przyrody  i każdej innej w innych warunkach. Dzieci i uczniowie będą mogli naocznie poznawać, doświadczać i zdobywać wiedzę. Nauczyciele będą mogli wykorzystać zasoby zieleni do tematów lekcji jak również przeprowadzać zajęcia w połączeniu np.: z grami terenowymi lub kartami pracy, obwodami stacyjnymi  itd. Korzyści z takich zajęć będą, naszym zdaniem, bardzo duże i z pewnością pomogą uczniom uczyć i bawić się jednocześnie, zdobywając wiedzę w sposób praktyczny. Wierzymy, że  uczyni  to naukę radością .
 
Jesteśmy otwarci na mieszkańców Dębnik, którzy będą mogli korzystać z naszego szkolnego terenu pod warunkiem przestrzegania  obowiązującego regulaminu (  z siłowni zewnętrznej oraz skoczni w dal, boiska  i  szkolnych ławeczek umieszczonych na terenie zielonym naszej szkoły.)
 
W dobie pandemii i  braku możliwości korzystania z siłowni / basenów i innych obiektów sportowych, spadła aktywność fizyczna społeczeństwa. Zmniejszyła się motywacja do ćwiczeń i aktywności ruchowej. Montaż siłowni zewnętrznej, otwarcie trenu sportowo rekreacyjnego dla naszych uczniów i mieszkańców pozwoli na zminimalizowanie skutków braku aktywności i zaktywizuje do ćwiczeń, co w obecnej dobie pracy i nauki zdalnej jest szalenie ważne.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dwie tablice informacyjne Regulamin korzystanie z obiektu 2 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Orbitrek ST-001 3 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Biegacz ST-005 3 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Prasa ręczna ST-008 3 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Wahadło ST-009 2 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Twister ST-011 2 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Wioślarz ST-014 3 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Motyl A ST-017A 4 000,00 PLN
Siłownia zewnętrzna Narciarz ST-019 3 000,00 PLN
Stopa betonowa Stopa betonowa pod każde urządzenie 2 000,00 PLN
Dowóz Koszt dostawy całego zestawu 2 500,00 PLN
Montaż Montaż całego zestawu 15 000,00 PLN
Skocznia w dal Skocznia w dal o długości 25 metrów wraz z piaskownicą i plandeką chroniącą piasek. 50 000,00 PLN
Sześć ławek czteroosobowych Betonowy stół z ławkami do nauki oraz do gry w szachy i chińczyka podwójny 30 000,00 PLN
Dowóz ławek Dowóz całości zestawu 3 000,00 PLN
Montaż ławek Montaż wszystkich ławek 2 000,00 PLN
Cztery kosze na śmieci Cztery kosze na śmieci z daszkiem 2 000,00 PLN
Dowóz koszy na śmieci Dowóz całego zestawu 2 000,00 PLN
Montaż koszy na śmieci Montaż całego zestawu 1 500,00 PLN
Dokumentacja projektu Dokumentacja projektowa 15 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu. Przygotowanie projektu, rozplanowanie prac i terminu realizacji. I kwartał 2022r.
Realizacja projektu. Wykonanie siłowni, skoczni w dal, montaż ławek i koszy na śmieci. II lub III kwartał 2022r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
powrót