Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 109:

BIEZPIECZNA ZEBRA

Projekt odrzucony: Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w tym prawa własności” Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzyskał opinię z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, z której wynika, że zgodnie z przeprowadzonymi audytami brd na terenie Krakowa głównym problemem na przejściach dla pieszych jest brak odpowiednio, specjalnie dedykowanego oświetlenia a nie dodawanie kolejnych elementów odblaskowych. Należy więc w pierwszej kolejności montować oświetlenie dedykowane, celem poprawy widoczności pieszych na przejściu jak i dochodzących do niego, szczególnie w porze nocnej oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Natomiast obecnie nie są znane potwierdzone badania, które wykazują, że dodawanie na przejściach dla pieszych elementów odblaskowych wpływa na lepszą postrzegalność przejścia dla pieszych, a przede wszystkim samych pieszych, natomiast są problematyczne podczas prac utrzymaniowych na drodze zwłaszcza w okresie zimowym, gdyż generują wysokie koszty utrzymania oraz nadmierne zaangażowanie służb w zamian za uzyskane korzyści dla celu jakiemu miałyby służyć. Zaznaczając, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przejścia dla pieszych powinny być oznakowane znakami pionowymi oraz poziomymi. Pragniemy zaznaczyć, że Urząd Miasta Krakowa oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne podejmują działania związane z wprowadzeniem ujednolicenia oznakowania na wszystkich przejściach dla pieszych na terenie miasta Krakowa a nie przez dodawanie kolejnych elementów odblaskowych .

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

BEZPIECZNA ZEBRA
Projekt zakłada poprawę widoczności przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na terenie Krakowa. Planuje się wszczepienie w asfalt, na krawędzi malowania pasów, niewielkich odblasków koloru białego, pozwalających kierowcom na zauważenie z większej odległości miejsca, w którym rozpoczyna się przejście dla pieszych i w którym może pojawić się pieszy. Odblaski tego typu montowane są przede wszystkim na autostradach i drogach szybkiego ruchu, wyznaczając szerokość pasa bądź odgradzając pas awaryjny. Można je też spotkać w nielicznych miejscach na przejściach dla pieszych. Ilość zamontowanych odblasków będzie zależna od szerokości drogi, jak i tego, czy jest ona jednokierunkowa czy dwukierunkowa, z tym założeniem, że minimalna ilość zamontowanych odblasków, przy wąskiej drodze jednokierunkowej, wynosić będzie po 4 sztuki od strony najazdowej i zjazdowej. Projekt zakłada również wykonanie minimum 5 takich instalacji na terenie każdej z dzielnic Krakowa w najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców miejscach, wyznaczonych w procesie przygotowania do realizacji zadania.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania zwiększy widoczność przejść dla pieszych, czego konsekwencją będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Proce przygotowawcze wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji. 10 000,00 PLN
Realizacja projektu zakup i montaż infrastruktury. 100 000,00 PLN
110 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
prace przygotowawcze wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych pierwsza połowa 2022r
Realizacja projektu montaż infrastruktury Druga połowa 2022

Galeria

powrót