Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 5:

Dodatkowe patrole policji

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Opis projektu


Dodatkowe płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przemieszczających się w tym rejonie. Patrole dyslokowane będą  w miejsca najbardziej niebezpieczne  z uwzględnieniem głównych ciągów spacerowych i komunikacyjnych, placów zabaw, pętli autobusowych i tramwajowych, terenów placów handlowych i centrów handlowych. Patrole zostaną zaplanowane w weekendy (sobota, niedziela) w godzinach: 7.00 do 15.00 oraz 12.00 do 20.00, przy czym jeśli zaistnieje taka potrzeba zastrzega się zmianę godzin patrolu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dodatkowe płatne patrole dzielnicowych mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa jak również satysfakcji mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz osób przemieszczjących się w tym rejonie, poprzez wzmożone kontrole miejsc szczególnie narażonych na popełnianie przestępstw oraz wykroczeń między innymi: rozboje, włamania, kradzieże kieszonkowe, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsc publicznych, dewastacje mienia jak również przeciwdziałanie tym przestępstwom i wykroczeniom. Zaplanowane zostaną patrole dwuosobowe realizowane przez dzielnicowych Komisariatu Policji V w Krakowie oraz policjantów wydziału prewencji Komisariatu Policji V w Krakowie. Dodatkowe patrole będą dyslokowane tylko w weekendy (sobota, niedziela)  z uwagi na mniejszą ilość patroli policji w danym czasookresie. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dodatkowe Patrole Policji Dwuosobowe patrole dzielnicowych Komisariatu Policji V w Krakowie oraz policjantów wydziału prewencji Komisariatu Policji V w Krakowie. 112 000,00 PLN
112 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przekazanie środków finansowych. Przekazanie środków finansowych do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie I-II 2022
Marzec Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu marcu tj. 8 dni (sobota niedziela). III 2022
Kwiecień Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu kwietniu tj. 9 dni (sobota niedziela). IV 2022
Maj Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu maju tj. 9 dni (sobota niedziela). V 2022
Czerwiec Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu czerwiec tj. 8 dni (sobota niedziela). VI 2022
Lipiec Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu lipiec tj. 10 dni (sobota niedziela). VII 2022
Sierpień Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu sierpień tj. 8 dni (sobota niedziela). VIII 2022
Wrzesień Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu wrzesień tj. 8 dni (sobota niedziela). IX 2022
Październik Dwa patrole dwuosobowe dzielnicowych realizowane w weekendy w miesiącu październik tj. 10 dni (sobota niedziela). X 2022
Listopad, Grudzień Podsumowanie wyników oraz rozliczenie spraw finansowych. XI-XII 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy
powrót