Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 4:

ZIELONA STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Stanisława ze Skalbmierza

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie nowych nasadzeń zieleni oraz rewitalizację istniejących w rejonie ul. Stanisława ze Skalbmierza. W szczególności przy wspomnianej ulicy pojawiłyby się rośliny oczyszczające powietrze. Dla okolicznych mieszkańców i innych użytkowników przewidziano również montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe. W załączniku przedstawiam stan obecny opisywanej ulicy. 

 
Autor projektu wyraża zgodę na korektę harmonogramu realizacji zadania oraz innych elementów przyczyniających się do realizacji projektu. 
 
Szczegółowy zakres projektu zostanie dostosowany do działek będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.
 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa walorów estetycznych okolicy wyremontowanej w ostatnich latach ul. Stanisława ze Skalbmierza. Nowe nasadzenia zieleni w tym roślin oczyszczających powietrze wpłynęłyby pozytywnie na poprawę jakości powietrza dla okolicznych mieszkańców. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zieleń miejska Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w szczególności roślin oczyszczających powietrze 140 000,00 PLN
Mała architektura Zakup i montaż elementów małej architektury 20 000,00 PLN
Dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania 10 000,00 PLN
170 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania Pierwsza połowa 2022r.
Realizacja zadania Realizacja zadania Druga połowa 2022r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń w rejonie ul. Stanisława ze Skalbmierza. Jego realizacja poprawi estetykę przedmiotowego terenu.
powrót