Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 6:

ZRÓBMY PARK NA OLSZY!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Południowa strona ul. Lublańskiej, za ekranami akustycznymi

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie parku kieszonkowego wzdłuż ekranów akustycznych na ul. Lublańskiej na wzór parku linearnego na Ruczaju, który został stworzony pomiędzy ekranami akustycznymi a blokami. Park na Olszy swój początek miałby tuż przy ul. Młyńskiej i ciągnąłby się równolegle do bloków przy ul. Lublańskiej 22 i 24. Projekt zakłada całkowitą rewitalizację tego terenu poprzez jego odpowiednie uporządkowanie, nowe nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury oraz sprzętów siłowych, stworzenie atrakcji dla dzieci przy zachowaniu obecnej dzikości tego terenu. W załączniku przedstawiam stan obecny opisywanego terenu.

 
Autor projektu daje możliwość wprowadzenia korekt harmonogramu działania oraz innych elementów, które przyczyniają się do realizacji zadania. 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest uporządkowanie sporego terenu zielonego oraz stworzenie nowego miejsca dla okolicznych mieszkańców (niezależnie od wieku) do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Utworzenie parku kieszonkowego 520 081,00 PLN
Dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej 30 000,00 PLN
550 081,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej 2022r.
Realizacja zadania Utworzenie parku kieszonkowego 2023r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Lublańskiej. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na integrację okolicznych Mieszkańców oraz zachęci ich do aktywności na świeżym powietrzu.
powrót