Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 26:

Bezpieczne przejścia dla pieszych!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Osiedle Kurdwanów

Opis projektu

Celem projektu jest modernizacja czterech przejść dla pieszych na Osiedlu Kurdwanów w Dzielnicy XI. Ma ona poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i kierowców na osiedlowych przejściach dla pieszych na terenie naszego osiedla. Proponowane rozwiązania mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w kontekście zmiany przepisów o ruchu drogowym, które wchodzą w życie z dniem 1.06.2021r. oraz zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. W Dz.U. 2021 poz. 463, pojawia się nowy zapis: „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych ma być zapewnione poprzez kompleksowe wprowadzenie kilku elementów, składających się na pojedyncze przejście dla pieszych:
1. Dedykowane doświetlenie przejścia dla pieszych lampami w technologii LED (zmniejszenie zużycia energii, a zarazem lepsza, jakość oświetlenia),

2. Ustawienie znaku D-6 (przejście dla pieszych), który pokryty będzie folią odblaskową dla lepszej widoczności tego znaku przy gorszych warunkach pogodowych oraz w nocy.

3. Namalowanie nowych pasów lub poprawienie starych na przejściach, które są słabo widoczne albo zatarte. Oznakowanie poziomego przejścia dla pieszych (tzw. zebra), przeprowadzone zostanie przy użyciu trwałych materiałów w technologii gruboziarnistej, chemoutwardzalnej i strukturalnej.

Kompleksowo zaprojektowane przejścia wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, przede wszystkim pieszych - zwłaszcza osób starszych i dzieci. Dodatkowo zmniejszy się również ryzyko dla kierowców, którzy mogą nie zauważyć pieszego na wąskich czy słabo oświetlonych osiedlowych ulicach i przejściach. Jest to szczególnie istotne w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy zmrok zapada wcześniej i piesi są słabo widoczni na drodze. Folia odblaskowa umieszczona na znaku przejścia dla pieszych znacząco poprawi możliwość reakcji kierującego pojazdem i dostrzeżenie, że zbliża się do przejścia. Opracowania projektowe będą uwzględniać istniejące w rejonach przejść oświetlenie uliczne oraz określać charakterystykę rozsyłu strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw w wybranych lokalizacjach.

Poniżej wybór przejść na Osiedlu Kurdwanów, które najbardziej potrzebują modernizacji. Kolejność prac może zostać określona po ustaleniach i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR) oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Tutaj znajdują się lokalizacje przejść, które mają być wykonane w pierwszej kolejności:
1. Skrzyżowanie ulic: Wysłouchów, Bojki i Kordiana (dwa przejścia: na ul. Bojki i Wysłouchów), jest to łącznik między częściami osiedla z dużym natężeniem ruchu, w tym autobusów, we wschodniej części osiedla.
2. Przejście na skrzyżowaniu ulic Wysłouchów i wewnętrzna Kordiana (przejście usytuowane na ul. Wysłouchów). Miejsce to znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z przystankiem autobusowym o nazwie „Bojki” (w kierunku Łagiewniki). Często, gdy na przystanku zatrzymuje się autobus, kierowcy samochodów jadących z przeciwnego kierunku lub z ulicy Kordiana, mają bardzo ograniczony widok na wchodzących na pasy mieszkańców. Ruch pieszych jest tutaj duży ze względu na przystanek, duży osiedlowy sklep i bliskość przedszkoli.
3. Przejście na ulicy Wysłouchów przy ulicy wewn. Wysłouchów. Jest to przejście w bardzo niebezpiecznym miejscu. Pasy znajdują się prawie w osi skrzyżowania tych ulic. Przejście to stanowi drogę dojścia i dojazdu do Szkoły Podstawowej 149 i Przedszkola nr 6, a co za tym idzie, z dużym natężeniem poruszających się dzieci.

 

Przykłady schematu oświetlenia, malowania pasów i znaku przejścia dla pieszych można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

 

 

   
 

 

 
 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Doświetlenie dodatkowymi lampami LED, ustawienie znaków z folią odblaskową i odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych zbliżających się i wkraczających na przejście.

Przeprowadzenie takiej inwestycji odbywa się bez znacznej ingerencji w bieżącą organizację ruchu i nie powoduje nadmiernego pogorszenia płynności ruchu samochodowego. Jest też świetną alternatywą dla montażu na przejściach sygnalizacji świetlnej, która na osiedlowych ulicach i drogach często niepotrzebnie spowalnia ruch samochodów. Projekt ten ma szczególnie istotne znaczenie w miejscach słabo oświetlonych, ze zwiększonym ruchem mieszkańców np. w pobliżu szkół, obiektów sportowych czy zagęszczonej ilości sklepów. Podobnie w przypadku miejsc, gdzie np. pieszy wchodzący na przejście jest słabo widoczny ze względu na zaparkowane wzdłuż drogi samochody. Na osiedlowych przejściach często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i wypadków z udziałem pieszych czy rowerzystów. Dodatkowe oświetlenie, oznakowanie i odmalowanie pasów pozwolą skuteczniej zapobiegać takim zdarzeniom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt oświetlenia Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia 40 000,00 PLN
Pasy na przejściach Pasy wykonane z trwałych materiałów w technologii gruboziarnistej, chemoutwardzalnej i strukturalnej (4 przejścia) 5 000,00 PLN
Znak D-6 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. ustawienia nowych znaków D-6 z folią odblaskową i realizacja w terenie 4 000,00 PLN
Budowa oświetlenia Realizacja budowy oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej 140 000,00 PLN
189 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt oświetlenia, ustawienie oznakowania i odmalowanie pasów Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. Odmalowanie przejść dla pieszych. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. ustawienia nowych znaków D-6 z folią odblaskową i realizacja w terenie 2022 r.
Budowa oświetlenia Realizacja budowy oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa pieszych zbliżających się do przejścia i wkraczających na nie.
powrót