Twoje BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 23:

Weźże jeździj krakowiaku!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przystanki autobusowe i autobusowo- tramwajowe w następujących lokalizacjach: 1)Rondo Mogilskie - 4-y przystanki autobusowe 2)Rondo Mateczny - 2-a przystanki autobusowe 3)Rondo Grunwaldzkie - 2-a przystanki autobusowe i 1-en przystanek autobusowo-tramwajowy (konfiguracja 2-ch tablic) 4) Al. Mickiewicza (rejon DT Jubilat) - 2-a przystanki autobusowe 5) Plac Inwalidów - 2-a przystanki autobusowe

Opis projektu

Przy najczęściej użytkowanych przystankach autobusowo-tramwajowych oraz autobusowych postawić tablice informacyjne dot. czasu przyjazdu autobusów analogicznie do tego jak jest w przypadku przystanków tramwajowych. Tablice będą informować o czasu do przyjazdu autobusu, jego linii, miejscu docelowym, opóźnieniach, o zmianie ruchu i utrudnieniach, będą one pokazywać również aktualną datę i godzinie oraz będą wyposażone w głośnik, aby po wciśnięciu odpowiedniego guzika osoby niewidome mogły usłyszeć, kiedy odjedzie dany autobus.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wprowadzenie tablic informacyjnych dot. czasu przyjazdu autobusów zwiększy poziom doinformowania mieszkańców. Może również przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa, jak i zmniejszy powstawanie smogu, ponieważ więcej mieszkańców może zacząć korzystać z komunikacji miejskiej. Projekt może zmniejszyć poziom frustracji mieszkańców oraz wpłynąć na polepszenie ich nastrojów. Ponadto mieszkańcy będą wiedzieć o opóźnieniach w komunikacji, a w przypadku gdy jakiś autobus się zepsuje i nie przyjedzie będą mogli szybciej zdecydować o zmianie środka transportu. Dodatkowo wyposażenie tablicy w głośnik, aby po wciśnięciu odpowiedniego guzika osoby niewidome mogły usłyszeć, kiedy odjedzie dany autobus, co ułatwi tym osobom poruszanie się po mieście.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych na 12 przystankach. Koszt zakupu i montażu elektronicznych tablic na 12 przystankach autobusowych i konfiguracja 2-ch tablic na przystanku autobusowo - tramwajowym 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich uzgodnień Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich uzgodnień I - II kwartał 2022 r.
Realizacja Montaż tablic z podłączeniem do systemu. III - IV kwartał 2022 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie doinformowania mieszkańców w kwestii działania komunikacji autobusowej.
powrót