Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 10:

ZAZIELENIAMY PRĄDNIK

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: dzielnica Prądnik Biały

Opis projektu

Nadajmy uroku i zadbajmy o naszą dzielnicę dzięki projektowi który zakłada stworzenie estetycznej i wygodnej przestrzeni dla mieszkańców czy też turystów. Projekt ma sprawić aby wszyscy korzystający z uroków otoczenia czuli się komfortowo i mogli spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Swoim zakresem obejmie:
a)      zaprojektowanie terenu,
b)      nasadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów, czyli tzw. łąk kwietnych, utworzenie trawników (oparte na projekcie).
Wszystko co zostanie zaprojektowane ma tworzyć spójną całość, zlokalizowaną na terenach gminnych w dzielnicy IV Prądnik Biały. Miejsca dla których zazieleniony zostanie Prądnik winny zostać uzgodnione z ZZM a także Radą i Zarządem Dzielnicy IV Prądnik Biały – w oparciu o potrzeby mieszkańców.
Ponadto, aby projekt mógł zostać w pełni zrealizowany prócz cieszących oko terenów zielonych niezbędne jest również stworzenie w wybranych lokalizacjach, zgodnie z ww. założeniami:
a)      ścieżek, chodników bądź ich remont ze względu na nierówność nawierzchni, liczne ubytki, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników,
b)      wymianę lub zakup ławek,
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z uwagi na duże zabudowanie oraz  przybywającą liczbę mieszkańców potrzeba jest zagospodarowania terenów gminnych roślinnością. 

 
Tereny zielone są ważnym aspektem dla zdrowia psychicznego. Zgodnie z dokumentacją naukową dostęp do zieleni zmniejsza nierówności zdrowotne, poprawia samopoczucie i może pomóc w leczeniu chorób psychicznych.
Dla przyszłości dzielnicy są ważne również drzewa – będące  głównym elementów zielonej infrastruktury. Stanowić mogą schronienie przed promieniami słonecznymi, ale także przyczyniają się do ochłodzenia miasta. Drzewa produkują tlen, obniżają temperaturę, nawilżają i oczyszczają powietrze, a także ułatwiają retencjonowanie wody. Pozytywnie wpływają też na nasze samopoczucie.
Zieleń na dzielnicy przyczyni się do lepsze życia.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Roboty budowlane i nasadzenia 200 000,00 PLN
projekty projekty 20 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekty, zakupy, nasadzenia, ścieżki, inna infrastruktura projekty, zakupy, nasadzenia, ścieżki, inna infrastruktura 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników na terenach zielonych Dzielnicy Prądnik Biały. Nowe nasadzenia będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i zachęcą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót