Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 7:

BUDOWA NOWYCH MIEJSC REKREACJI NA 3 OSIEDLACH DZIELNICY X

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 10 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: 3 osiedla: Kliny (Park Maćka i Doroty), Opatkowice (ul. Inicjatywy Lokalnej), Swoszowice (ul. Kuryłowicza)

Opis projektu

Projekt obejmuje remont, modernizację lub zagospodarowanie miejsc przeznaczonych do rekreacji na terenie 2 osiedli Dzielnicy X: Klin, Opatkowic, Swoszowic. Zagospodarowanie tych miejsc wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla mieszkańców do aktywności i odpoczynku na świeżym powietrzu. 

 
W ramach zadania:
  • na Klinach - na terenie Parku Maćka i Doroty powstanie owocowy sad, miejsce wypoczynku mieszkańców. Teren zostanie zasadzony drzewami owocowymi, z których cienia i owoców będą mogli korzystać mieszkańcy całej dzielnicy, a w szczególności rodzice ze swoimi pociechami. 
  • w Opatkowicach - zostanie zrealizowany I etap budowy Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej. Projekt zakłada przebudowę obecnie istniejącego ogródka jordanowskiego na zielone miejsce wypoczynku i rekreacji dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. W ramach zadania powstaną ścieżki parkowe wraz z oświetleniem i elementami małej architektury, nowe urządzenia zabawowe dla dzieci (m.in. trampoliny, tyrolka), strefa chill-out, a także przygotowania pod zmianę nawierzchni asfaltowego boiska piłkarskiego. Całość dopełni bujnie rozwinięta roślinność, z posadzonymi drzewami i kwiatami. 
  • w Swoszowicach - utworzenie małego skweru wraz z montażem ławek, koszy na śmieci oraz nasadzeniami krzewów i kwiatów na działce przy ulicy Kuryłowicza w Krakowie - działka nr: 190/4, obręb 94, jedn. ewid.  Podgórze. 
 
Projekt w znaczący sposób uatrakcyjni naszą okolicę. Wyremontowane i zmodernizowane place, skwery czy ogródki jordanowskie będą miejscami, dzięki którym zyskają wszystkie 3 osiedla i zarazem cała dzielnica.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na terenie Dzielnicy X Swoszowice w wielu miejscach brakuje wystarczającej ilości terenów przeznaczonych do rekreacji i odpoczynku mieszkańców. Przy tym istniejące place, skwery czy ogródki jordanowskie często wymagają odpowiedniego doinwestowania.
 
Dzięki Państwa głosom:

  • zostanie całkowicie zmodernizowany Park Opatkowicki, który wymaga szerokiej modernizacji,
  • zostanie zagospodarowany teren Parku Maćka i Doroty na Klinach. Jest to miejsce, które szczególnie w weekendy tętni życiem i "aż prosi się", by bardziej zagospodarować jego najbliższe otoczenie. Stworzenie takich ogólnodostępnych atrakcji na pewno wpłynie na to, że jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z uroków tego miejsca.
  • zostanie zagospodarowany teren przy ul. Kuryłowicza, który uatrakcyjni przestrzeń i stworzy mieszkańcom miejsce do odpoczynku.

Wyżej wymienione obiekty będą sprzyjać dobremu samopoczuciu mieszkańców. Wpłyną na poprawę jakości naszego życia. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja remont, modernizacja i zagospodarowanie terenów oraz realizacja robót budowlanych 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja r. budowlane i nasadzenia 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont, modernizację lub zagospodarowanie miejsc przeznaczonych do rekreacji na terenie Dzielnicy X. Rewitalizacja tych miejsc stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Realizacja zadania uatrakcyjni teren Dzielnicy X.
powrót