Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 7:

Jaśniej w Nowej Hucie!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Cały obszar dzielnicy.

Opis projektu

Wymiana opraw oświetleniowych na LED z uwzględnieniem wymiany słupów oświetleniowych w związku z ich stanem technicznym i spójnością ze słupami funkcjonującymi w najbliższej okolicy. Projekt polega na wymianie opraw oświetleniowych na LED, ale także wymianę latarni ze słupami w miejscach, gdzie będzie to konieczne. Projekt uwzględnia także wymianę podziemnej infrastruktury związanej z zasilaniem latarni, w sytuacjach niezbędnych do realizacji zadania. 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W wielu miejscach dzielnicy do dzisiaj nie zostały wymienione latarnie/oprawy oświetleniowe na nowe typu LED.

Nierównomierność oświetlenia, niedoświetlenie dużych obszarów osiedli i ulic, źle wpływa na poczucie bezpieczeństwa i komfort mieszkańców. Wymiana opraw na LED zmniejsza także zużycie energii elektrycznej, co w dzisiejszych czasach ma bardzo duże znaczenie ekologiczne i ekonomiczne. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Wymiana słupów i opraw oraz dobudowa słupa” 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Realizacja zadania II-IV kw.2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wymiana słupów i lamp na nowohuckich osiedlach poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Wpłynie również na stan istniejącej infrastruktury oraz poprawi estetykę osiedla.
powrót