Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 26:

Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lokalizacja przy ul Siejówka działka nr 80/2 obręb 32

Opis projektu

  Następny etap zakłada wykonanie ścieżki asfaltowej wokół placu zabaw w kształcie koła ( jeśli nie uda się go zrealizować w roku 2021 ), wykonanie naklejek np: ślady stóp, tip top 1, obręcze . Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem o wymiarach 14m na 13 m nawierzchnia poliuretanowa .Wokół boiska zostanie wykonana ścieżka asfaltowa w kształcie koła .Obok powstanie boisko do siatkówki podłoże piaskowe .Pozostałe zagospodarowanie terenu w okół ( ścieżki piesze, urządzenie do ćwiczeń sprawnościowych, ławki ) Autor projektu wyraża zgode na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia . 

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości środków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt zakłada dalsze zagospodarowanie działki  80/2 obręb 32 . Dla działki został wykonany projekt koncepcyjny zatwierdzony przez ZZM .Aktualnie budowany będzie tam plac zabaw z BO za rok 2020 etap I .Boisko do koszykówki oraz siatkówki umożliwi młodzieży spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Sprawność fizyczną będzie można rozwijać na drążkach do ćwiczeń sprawnościowych . Ścieżki asfaltowe wokół boiska oraz placu zabaw, jazda na rolkach oraz gry i zabawy zwiększą atrakcyjność dla dzieci w różnym wieku . Miejsce to pozwoli bezpiecznie spędzić wolny czas dla mieszkańców w różnym wieku .

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Realizacja projektu zgodnie z projektem z 2021 r. 360 000,00 PLN
360 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace wykonawcze III-IV kwartał 2021 Rozpoczęcie prac budowlanych . Odebranie wykonanych prac . Oddanie do użytku . 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę boiska do gry w koszykówkę, ścieżki do jazdy na rolkach oraz urządzenia siłowego na terenie przy ul. Siejówka. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie na poprawę sprawności fizycznej wśród lokalnej społeczności.
powrót