Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 106:

Street ART Park - uwolnij kreatywność!!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników- Projekt ma być zrealizowany w sąsiedztwie istniejącego Skateparku. Dokładne miejsce wskazano na wizualizacji.

Opis projektu

  • Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do tworzenia street artu ( przykładowa realizacja w załączeniu) 
  • Przestrzenią do tworzenia sztuki będą betonowe ściany rozmieszczone wokół Skateparku  (przykładowa wizualizacja w załączeniu)
  • Projekt zakłada realizację dziesięciu ścian (ostateczna ilość ścian zostanie dostosowana do wysokości środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania)
  • Dodatkowo zamontowane są kosze na śmieci dopasowane do koszy już znajdujących się w parku

Dokładne lokalizacje ścian na terenie parku zostaną ustalone na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Ostateczna ilość ścian będzie dostosowana do wysokości środków finansowych zarezerwowanych dla realizacji projektu.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

  • Celem projektu jest stworzenie niepowtarzalnego miejsca do kreatywnego spędzania czasu. Malowanie, wyrażanie siebie, tworzenie wymaga miejsca i przestrzeni. Ta przestrzeń znajduje się właśnie w Parku Lotników. Street Art Park pozwoli młodym ludziom
    w atrakcyjny sposób rozwijać swoje pasje artystyczne, spotykać nowych ludzi dzielących te same zainteresowania. 
  • Dając ludziom obszar do bycia artystą, dajemy sobie szansę na dotknięcie sztuki ulicznej, która często jest niedoceniana. 
  • Stefy dla artystów Street Art tworzone są w wielu miejscach na świecie i cieszą się ogromną popularnością. Miejsca, w których powstały znacząco zyskiwały na popularności i stawały się istotnymi atrakcjami turystycznymi. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 12 000,00 PLN
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 100 000,00 PLN
112 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Pierwsza połowa 2022
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania druga połowa 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie na terenu Parku Lotników powierzchni do tworzenia grafitti i street art’u. Realizacja zadania przyczyni się do utworzenia niepowtarzalnego miejsca do kreatywnego spędzania czasu na terenie miasta. Projekt proponuję bezpieczne i legalne miejsce do malowania grafitti, dostępne dla wszystkich bez ograniczeń, również czasowych, co będzie stanowić alternatywę dla nielegalnej sztuki ulicznej i pozwoli na ograniczenie malowania miejsc, które nie powinny być na ten cel wykorzystywane.
powrót