Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 27:

Logopedia postcovidowa dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Gustawa Morcinka 15, Program Aktywności Lokalnej , MOPS Kraków

Opis projektu

Projekt "Logopedia postcovidowa dla dzieci" przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (wiek od 3 do 12 lat) z zaburzeniami rozwoju mowy, które są zagrożone wykluczeniem ze społeczności szkolnej szczególnie w czasach postcovidowych. Łącznie w projekcie będzie mogło uczestniczyć 12 dzieci co stanowi zwiększenie o 50 proc w stosunku do roku 2021 w którym to zrealizowano pierwszy etap projektu pt. "Neurologoepdia dla najmłodszych" 
W ramach projektu przewidziane są cztery obszary działań: 
Diagnostyka zaburzeń mowy - trwające około 60 minut spotkanie ze specjalistą, który określi rodzaj zaburzeń aparatu mowy. Dzieci z podejrzeniem zaburzeń i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (Asperger, Autyzm itd.) zostaną skierowani do specjalisty i nie wezmą udziału w projekcie
Zajęcia "rodzic-dziecko" - zajęcia w formule grupowej (max 4 osoby w grypie(), trwające ok. 60 minut, przeprowadzone w dwóch sesjach: 1sesja po etapie diagnostycznym, w celu ukierunkowania pracy rodzica z dzieckiem w domu; 2 sesja na koniec projektu, w celu omówienia postępów dziecka w toku realizacji projektu oraz w celu określenia dalszych działań
Zajęcia indywidulane logopedyczne - trwające około 60 minut zajęcia w łącznej liczbie 10 spotkań dla każdego dziecka. Zajęcia te mają za zadanie ukierunkowanie działań indywidualnych w domu przez rodziców dziecka. Nie są to klasyczne zajęcia logopedyczne, a jedynie wskazówki do ćwiczeń domowych. Zajęcia ogólnorozwojowe w grupie - trwające około 60 minut zajęcia w grupie 4 dzieci z podobnymi zaburzeniami mowy. Te zajęcia stanowią sedno projektu. Dzieci z zaburzeniami mowy są często wycofane w grupie przedszkolnej, ponieważ są nierozumiane przez rówieśników, a w grupie wczesnoszkolnej bywają wyśmiewane z uwagi na niewyraźną wymowę. Zajęcia w małej grupie dają szansę na przełamanie wstydu i nabycie otwartości w grupie rówieśniczej. Takie ćwiczenia w formie zabaw grupowych kształtują pewność siebie i uczą odpowiedniego zachowania w grupie, co zapobiegnie w przyszłości wykluczeniu w relacjach szkolnych, na wyższych etapach edukacji.
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabywanie przez dzieci z wadami wymowy kompetencji społecznych. Dlatego też oprócz diagnostyki logopedycznej i zajęć indywidulanych projekt oparty jest głównie na zajęciach ogólnorozwojowych w grupach.  Zajęcia te maja szczególnie znaczenie w czasach trwania pandemii. U dzieci, które do tej pory miały problemy z adaptacją stan pandemii oraz nauka zdalna powodują wykluczenie społeczne.  Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne z dzielnicy XVII często są dowożone przez rodziców do placówek oświatowych poza własną dzielnicą, co w przypadku dzieci z dysfunkcjami pogłębiać może poczucie izolacji. Nie ma takiej oferty na rynku, która łączyłaby indywidulane ćwiczenia logopedyczne zbudowaniem poczucia własnej wartości i nauką odpowiednich zachowań w grupie. Dodatkowo ważne jest, wszystkie etapy projektu prowadzone były przez tego samego specjalistę z zakresu logopedii, który od etapu diagnostycznego poprzez etap zajęć ogólnorozwojowych aż po zajęcia indywidualne, konsekwentnie posługiwał się będzie narzędziami tej samej szkoły logopedycznej. Często zdarza się tak bowiem, że kto inny diagnozuje, a kto inny prowadzi ćwiczenia co prowadzi do błędów w realizacji ćwiczeń logopedycznych i może zaszkodzić, a nie pomóc w niwelacji zaburzeń mowy i zaburzeń społecznych. Projekt stanowi kontynuację projektu BO "Neurologopedia dla najmłodszych" który cieszył się dużą popularnością, stąd nowa edycja ze zwiększoną liczba miejsc. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynagrodzenie dla diagnosty logopedycznego 150,00 x 12 dzieci 1 800,00 PLN
wynagrodzenie dla logopedy za zajęcia grupowe ogólnorozwojowe 150,00 x 3 grupy x 2 spotkania 900,00 PLN
wynagrodzenie za zajęcia indywidualne rodzic dziecko 100,00 x 12x 2 spotkania 2 400,00 PLN
materiały plastyczne i pomocnicze do zajęć zakup 1 200,00 PLN
napoje i żywność długotrwała zakup 200,00 PLN
wynagrodzenie dla logopedy za zajęcia indywidualne z uczestnikami 100,00 x 12 x 10 zajęć 12 000,00 PLN
18 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja zakupów i wybór specjalisty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych realizacja zakupów oraz wybór neurologopedy w toku przetargu nieograniczonego na stronie instytucji współorganizującej projekt styczeń-marzec 2022
diagnostyka zaburzeń mowy indywidualne spotkania z dziećmi w toku których zostanie przeprowadona profesjonalna diagnostyka logopedyczna kwiecien 2022
zajęcia ogólnorozwojowe zajęcia dla grupy 12 dzieci, polegać będą na ćwiczeniach manualnych mających przełożenie na sprawność narządu mowy - 2 spotkania grupowe maj - grudzień 2022
zajęcia indywidualne zajęcia ćwiczące aparat mowy dla danej wady logopedycznej - 10 spotkań maj - grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci z wadami wymowy kompetencji społecznych, zmniejszy zagrożenie wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w czasie trwania pandemii i jej skutków. Zajęcia grupowe wpłyną na wzrost poczucia własnej wartości, nauczą odpowiedniego zachowania w grupie. Zajęcia rodzic – dziecko wpłyną również na wzmocnienie więzi i poprawę relacji. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym „Logopedia postcovidowa dla dzieci” została zweryfikowana pozytywnie.
powrót