Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 50:

Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: park wyspiańskiego

Opis projektu

Zadanie polega na: wymianie zniszczonej nawierzchni alejek.

rozbudowę placu zabaw (poszerzenie oraz remont/zakup nowych urządzeń), nasadzenia roślinności w tym m.in. krzewów, kwiatów, bylin i  pnączy według projektu oraz wokół ogrodzenia parku. montaż hamaków miejskich.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nawierzchnia w parku jest w złym stanie technicznym, która stanowi również niebezpieczeństwo dla przechodniów. 

Z uwagi na przyrost tych najmniejszych mieszkańców plac zabaw stał się dość ciasny. W związku z czym jest potrzeba jego powiększenia oraz dodania nowych urządzeń. 
Potrzeba jest również ożywienia parku poprzez nowe nasadzenia kwiatów, krzewów oraz odgrodzenie części parkowej od działek np. pnączami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 50 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane i nasadzenia 280 000,00 PLN
330 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Roboty dudowlane do wysokości środków 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację Parku Wyspiańskiego, obejmującą wymianę zniszczonej nawierzchni, rozbudowę placu zabaw oraz nasadzenia nowych krzewów, kwiatów bylin i pnączy. Realizacja zadania umożliwi stworzenie bezpiecznej i wygodnej przestrzeni dla Mieszkańców, a nowe nasadzenia poprawią estetykę Parku.
powrót