Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 34:

Połączenie pętli dróg rowerowych po obu stronach Wisły

Projekt odrzucony: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie negatywnie opiniuje projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa nr BO.OM.34/21 polegający na asfaltowaniu najazdów na kładkę pieszo-rowerową w rejonie Stopnia Wodnego Kościuszko. Brakujące fragmenty asfaltowej ścieżki rowerowej zlokalizowane są poza terenem Miasta Kraków. W związku z tym projekt nie może być realizowany w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z par. 17 ust. 1 pkt. 7 regulaminu BO Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: W obecnej chwili, aby przejechać pętlą drogami rowerowymi po obu stronach Wisły przebiegającą po wale Wiślanym należy przekroczyć rzekę kładką rowerowa w okolicy toru kajakowego przy ul. Kolnej w Krakowie. Niestety podjazd po obu stronach Wisły na kładkę jest w bardzo złym stanie. Wprawdzie jest, a w zasadzie kiedyś był w formie drogi szutrowej obecnie jest to błoto i ziemia. Sprawia to duże zagrożenie dla osób poruszających się tam na rowerach. Przyczepność drogi błotnej/szutrowej jest bardzo s

Opis projektu

W obecnej chwili, aby przejechać pętlą drogami rowerowymi po obu stronach Wisły przebiegającą po wale Wiślanym należy przekroczyć rzekę kładką rowerowa w okolicy toru kajakowego przy ul. Kolnej w Krakowie. Niestety podjazd po obu stronach Wisły na kładkę jest w bardzo złym stanie. Wprawdzie jest, a w zasadzie kiedyś był w formie drogi szutrowej obecnie jest to błoto i ziemia. Sprawia to duże zagrożenie dla osób poruszających się tam na rowerach. Przyczepność drogi błotnej/szutrowej jest bardzo słaba. Obydwa odcinki są w formie podjazdu. Często dochodzi tam do przewrotek rowerzystów. W czasie deszczów należy zsiadać z rowerów i prowadzić rower pomiędzy kałużami, ponieważ nie znana jest ich głębokość. Są to dwa odcinki o długości ok 50 metrów. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba osób korzystających z tej drogi rowerowej. Utwardzenie tych odcinków znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom rowerów, którzy chcą korzystać z drogi rowerowej po obu stronach Wisły. Połączenie trwałym odcinkiem asfaltu rozładuje również znacznie większy ruch, który obecnie obserwowany jest na trasie od strony toru kajakowego. Co ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na trasie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa infrastruktury rowerowej. 

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie planu i wykonanie inwestycji Położenie asfaltu. 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Położenie asfaltu Położenie asfaltu od XI-2021- do III 2021
powrót