Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 23:

Pracownia wsparcia i rozwoju dla dzieci i młodzieży

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 10 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Kultury Podgórza- Klub Wróblowice, ul.Niewodniczańskiego 74, Kraków

Opis projektu

Pod nazwą „ Pracownia wsparcia i rozwoju” pragniemy realizować cykle warsztatów o tematyce , społeczno- psychologicznej.  Mają się w nim znaleźć warsztaty logopedyczne , kreatywne, logorytmiczne, trening umiejętności społecznych.


Logorytmika
- zajęcia rozwijające mowę poprzez zabawy ściśle związane z ruchem , rytmem , akcentem i słowem

12 osób na jednym warsztacie + prowadzący
40 warsztatów po 60 min

Warsztaty kreatywności w multimediach
- warsztaty dla dzieci i młodzieży doskonalące podstawowe umiejętności społeczne
 Zajęcia multimedialne łączące wizualizacje, muzykę, grafikę z działaniami aktywizującymi.
Celem ćwiczeń jest uwrażliwienie uczestnika zajęć na samego siebie oraz na ludzi wkoło.
Przez szereg zadań pobudza się kreatywność dziecka, uświadamia się jakie są jego mocne strony,
wzmacniania się jego wyobraźnie i umiejętności interpersonalne. Tryb pracy daje konkretne narzędzia do radzenia sobie ze stresem i rozproszeniami.

20 osób na jednym warsztacie + prowadzący
40 warsztatów po 60 min

Zajęcia ogólnorozwojowe
- zajęcia dla dzieci i młodzieży stymulujące umiejętności w wielu sferach funkcjonowania ( trening umiejętności społecznych)

12 osób na jednym warsztacie + prowadzący
20 warsztatów po 60 min

Warsztaty ruchowo- zabawowe z jogą

15 osób na jednym warsztacie + prowadzący
40 warsztatów po 60 min
 
Przewidywana ilość odbiorców projektu:  2120 osób
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zmiany społeczne związane z pandemią „uderzyły” w nas wszystkich a  zwłaszcza w kruchą psychikę dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw potrzebom profilaktyki popandemicznej pragniemy podjąć konkretne działania mające na celu odbudowę wzajemnych relacji w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: dziećmi ,nauczycielami i rodzicami

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały realizacyjne do warsztatów farby, pędzle, kleje oraz inne 600,00 PLN
Logorytmika 12 osób na jednym warsztacie + prowadzący 40 warsztatów po 60 min. x 120 zł 4 800,00 PLN
Warsztaty kreatywności w multimediach 20 osób na jednym warsztacie + prowadzący 40 warsztatów po 60 min. x, 80 zł warsztat 3 200,00 PLN
Zajęcia ogólnorozwojowe 12 osób na jednym warsztacie + prowadzący 20 warsztatów po 60 min, x 130 zł warsztat 2 600,00 PLN
Warsztaty ruchowo- zabawowe z jogą 15 osób na jednym warsztacie + prowadzący 40 warsztatów po 60 min., x 70 zł 2 800,00 PLN
Materiały promocyjne wydruk ulotek, plakatów i rozesłanie ich pocztą do domów kultury, szkół podstawowych, predszkoli na terenie dzielnicy 700,00 PLN
14 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
ustalenie harmonogramu, wybór prowadzących warsztaty promocja warsztatów wśród mieszkańców dzielnicy dzięki plakatom, stronie Domu Kultury, facebookowi, dzięki współpracy z lokalnymi szkołami I kwartał 2022
promocja i przeprowadzenie warsztatów promocja warsztatów wśród mieszkańców dzielnicy dzięki plakatom, stronie Domu Kultury, facebookowi, dzięki współpracy z lokalnymi szkołami I-IV kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt w długoterminowej perspektywie będzie miał na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży w trudnym okresie popandemicznym. Poprzez warsztaty zawarte w projekcie pozytywnie wpłynie na rozwój uczestników. Przyczyni się do przełamania nieśmiałości, wzmocni pewność siebie, a co za tym idzie pomoże młodym ludziom w lepszej integracji pomiędzy rówieśnikami i funkcjonowaniu w społeczeństwie.
powrót