Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 37:

Zaprojektujmy standardy oświetlenia ulicznego dla Krakowa

Projekt odrzucony: Uzasadnienie: Miasto Kraków posiada opracowane wytyczne na poziomie tutejszej Jednostki wydane Zarządzeniem Dyrektora ZDMK nr 117 z dnia 06.09.2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez ZDMK - zał. nr 6 „Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji”. Wytyczne dla projektantów (wyłanianych w drodze zamówienia publicznego i wykonujących projekty na zlecenie ZDMK dla zadań realizowanych na terenie Gminy Kraków), przedstawicieli zespołów, instytucji, organów (jak opisuje to Wnioskodawca) są ogólnodostępne i można je pobrać ze strony ZDMK: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/. Przedmiotowe wytyczne określają podstawowe wymagania dla stosowanych urządzeń oświetlenia ulicznego, określają, że stosowane urządzenia mają spełniać wymagania obowiązujących norm oraz posiadać certyfikaty np. ENEC, raporty LM79, LM80 . Opracowane wytyczne są zgodne z normami PN-EN 13201 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Ewentualne zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w montażu lamp są analizowane indywidualnie i w razie stwierdzenia ich zasadności na bieżąco dokonywane są korekty. Powyższe praktycznie wyczerpuje założenia projektu BO, w którym Wnioskodawca proponuje opracować takie wytyczne. Nadmieniamy, że zgłoszony projekt zakłada tylko opracowanie wytycznych bez faktycznej realizacji zadania na ich podstawie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Projekt ma na celu :
1) określić wymogi techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura oświetleniowa na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie latarni ulicznych, iluminacji budynków, w tym zabytków - m.in. w zakresie  technologii, natężenia i barwy światła, sposobu i miejsca montażu.
2) zawierać przełożenie na polskie realia dobrych praktyk znanych z krajów o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców w ruchu drogowym oraz przestrzeniach miejskich;
3) ma uwzględniać obowiązujące akty prawne oraz dokumenty dotyczące infrastruktury;
4) ma stanowić wytyczne dla projektantów, przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców opiniujących i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

5) uwzględnić potrzeby mieszkańców w drodze konsultacji społecznych 
6) publikację przez Prezydenta Miasta Krakowa przygotowanych standardów do października 2022 roku
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu ma na celu ujednolić standardy montowania oświetlenia w mieście. Stosowanie standardów przez jednostki miejskie przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia światłem w mieście, co zwiększy poziom komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.  

Potrzeba wynika z niewystarczająco rygorystycznych przepisów dot. oświetlenia w mieście, a co za tym idzie w mieście mamy montowane różne latarnie. Przy tym często nie brany jest wątek zanieczyszczenia światłem czyli „świecenia na boki” - np w okna i dopiero po wnoszonych skargach latarnie są obklejone lub przestawiane. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wykonania standardów Tryb zamówienia publicznego 90 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie publiczne Styczeń 2022
Rozstrzygnięcie zamówienia Marzec 2022
Podpisanie umowy Marzec 2022
I etap - przygotowanie projektu standardów Lipiec 2022
II etap - konsultacje społeczne Lipiec- Wrzesień 2022
III etap - poprawki do projektu Październik 2022

Galeria

powrót