Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 3:

BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA UL. GRAŻYNY

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: pobliże chodnika łączącego ulicę Grażyny z ulicą Turystyczną

Opis projektu

Chodzi o takie miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby poprawić swoją sprawność fizyczną ćwicząc na świeżym powietrzu. Brakuje takiego miejsca w tej okolicy. Najlepiej by było żeby te sprzęty były umiejscowione wzdłuż chodnika tak jak w Parku Jordana. Niekoniecznie wszystkie sprzęty muszą być obok siebie, ale najważniejsze by były wzdłuż jednej drogi, aby można było w łatwy sposób dotrzeć z jednego sprzętu do drugiego.

Proponuję zainstalowanie 8-10 sprzętów.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

troska o zdrowie i sprawność fizyczną lokalnej społeczności, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 12 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane (ilość urządzeń dostosowana do środków i możliwości terenowych) 190 000,00 PLN
202 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Budowa Roboty budowlane 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej na ul. Grażyny, wyposażonej w 8-10 sprzętów. Na chwile obecną brakuje tego typu miejsca w okolicy. Realizacja zadania pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.
powrót