Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 32:

Piękny umysł - edycja II

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Gustawa Morcinka 15, MOPS Kraków, Program Aktywności Lokalnej

Opis projektu

Projekt ten będzie kontynuacją projektów z lat ubiegłych. Bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego oraz obsługi komputera odbywać się będą w siedzibie PAL ul. Morcinka 15. 

Warsztaty z nauki języka angielskiego będą skierowane do młodzieży oraz dorosłych. W jednej grupie będzie maksymalnie 10 osób. O uczestnictwie w zajęciach będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą odbywać się od kwietnia do grudnia z przerwą na miesiące wakacyjne, 1x w tygodniu.
 Zajęcia z języka angielskiego oferowane są dla dwóch grup zaawansowania. Pierwsza grupa to osoby na poziomie średnio-zaawansowanym, druga grupa dla osób zaawansowanych. 
Zajęcia z podstaw komputera będą obejmowały takie programy jak: obsługa komputera, WORD ,EXCEL, POWER POINT itp. Warsztaty komputerowe są oferowane dla dwóch grup zaawansowania tj podstawowa i średniozaawansowana. W jednej grupie komputerowej będzie maksymalnie 7 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Zajęcia będą trwały 60 minut zarówno dla grupy językowej oraz komputerowej. Godziny spotkań będą dopasowane do możliwości mieszkańców Dzielnicy XVII.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bezpłatne zajęcia językowe oraz komputerowe będą się odbywały w siedzibie PAL, ponieważ lokal ten stanowi ogromny zasób tego osiedla. Pomysł zorganizowania nauki języka angielskiego zrodził się z uwagi na ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami tego projektu natomiast w najbliższej okolicy osiedla brakuje takiej oferty. Uczestnicy którzy skorzystają z nauki języka angielskiego doszlifują zdobyte umiejętności komunikatywnego porozumiewania się tym językiem w związku z czym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy którzy skorzystają z zajęć komputerowych zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w podstawowych programach komputerowych. Dzięki zdobytym umiejętnością będą atrakcyjni na rynku pracy oraz zdobędą doświadczenie w tej dziedzinie i nie będą się czuły zagubione podczas tworzenia swojej dokumentacji oraz nie będą czuły izolacji w otoczeniu gdzie obsługa komputera jest podstawą funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Taki projekt będzie też ogromnym wsparciem dla osób które w czasach pandemii koronawirusa utraciły zatrudnienie i muszą się przekwalifikować aby podjąć nową pracę. Ponadto spotkania w grupie z drugim człowiekiem też będzie stanowić ogromne znaczenie w odbudowywaniu relacji międzyludzkich, które zostały utracone. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynagrodzenie lektora z j. angielskiego z dojazdem do siedziby PAL. 150złx4tygx6miesięcyx1godzx2grupy 7 200,00 PLN
wynagrodzenie informatyka 200złx4tygx6miesięcyx1godz.x2grupa 9 600,00 PLN
napoje woda mineralna, soki 200,00 PLN
zakup laptopa zakup laptopa konieczne do przeprowadzenie warsztatów informatycznych 5 000,00 PLN
22 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie do realizacji projektu przygotowanie zapotrzebowań i zamówień publicznych styczeń - marzec 2022
j. angielski lekcja z j. angielskiego 1x w tyg. dla dwóch grup maj-grudzień 2022
warsztaty komputerowe lekcje z obsługi komputera 1x w tyg. dla dwóch grup maj - grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników - młodzież i osoby dorosłe - nowych kompetencji zawodowych, co poprawi ich sytuację na rynku pracy i zmniejszy zagrożenie wykluczeniem społecznym. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w czasie trwania pandemii utraciły zatrudnienie i muszą się przekwalifikować lub dopiero wkraczają na rynek pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo pomagają w nawiązywaniu nowych relacji społecznych i w wymianie doświadczeń.
powrót