Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 10:

Ku pamięci bohaterów - remont nagrobków żołnierzy polskich

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wojskowa część Cmetnarza Rakowickiego przy ul. Prandoty

Opis projektu

Projekt zakłada na remont 8 grobów żołnierzy z okresu międzywojennego, usytuowanych w kwaterach
wojskowych na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty (cmentarzu komunalnym). W tej części cmentarza
znajdują są groby żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego zmarłych w latach 20-tych i 30-tych XX wieku w Krakowie. Niestety nie kwalifikują się jeszcze do prac konserwatorskich ale ich stan jest fatalny i wymaga pilnego remontu. Płyty są spękane, napisy nieczytelne, utrudniające identyfikację osób. Pochowani w tej części cmentarza byli  bohaterami walczących o naszą wolność i niezawisłość, nie możemy pozwolić by ich imiona znikły razem z niszczejącymi nagrobkami. Projekt ich remontu jest  istotny dla zachowania naszej historii oraz dla utrzymania w dobrym stanie najważniejszej nekropolii Krakowa.Wszystkie nagrobki wykonane są wg tego samego projektu, co ułatwia ich identyfikację.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Remont nagrobków jest niezbędny ze względu na zachowania historii żołnierzy polskich od zapomnienia. Ich remont umożliwi przyszłym pokoleniom identyfikację osób walczących za naszą niepodległość. Odwiedzający cmentarz będą mogli złożyć hołd bohaterom, również jednolitość odnawianych nagrobków ułatwi ich lokalizację. Remont poprawi wygląd tej części cmentarza.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Całkowity remont 8 nagrobków wykonanie zbrojonej, betonowej podstawy, nagrobek z granitu strzegomskiego, szarego o wymiarach 185x85x90. Powtórzenie formy i wymiarów zniszczonych nagrobków, odtworzenie napisów dotyczących pochowanych żołnierzy 52 000,00 PLN
52 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przeprowadzenie inwentaryzacji zniszczonych nagrobków identyfikacja osoby pochowanej, zebranie informacji o nim, odtworzenie napisów II kwartał 2022 r.
prace remontowo - rekonstrukcyjne rozbiórka starych nagrobków, przygotowaniezbrojonej podstawy, montaż nowych nagrobków zodtworzonymi tablicami III-IV kwartał 2022 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego zadania polegającego na remoncie 8 grobów żołnierskich z okresu międzywojennego, usytuowanych na kwaterach wojskowych na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty (cmentarzu komunalnym). Na kwaterach wojskowych przy ul. Prandoty usytuowane są groby żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego zmarłych w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Z uwagi na datę zgonu pochowanych żołnierzy ich groby nie są zaliczane do grobów wojennych i nie mogą zostać objęte opieką ze środków przyznawanych przez Wojewodę Małopolskiego, pomimo udziału osób pochowanych w powstaniach, I wojnie światowej lub wojnie polsko – bolszewickiej. Zły stan techniczny wielu nagrobków wykonanych w okresie międzywojennym kwalifikuje je do podjęcia pilnych prac remontowych (na kwaterach 1, 2, 3, 4 i 5 wojskowej pozostaje do odnowienia przynajmniej kilkadziesiąt nagrobków żołnierzy Wojska Polskiego). Spękane płyty i częściowo nieczytelne napisy epitafijne uniemożliwiają odwiedzającym cmentarz właściwą identyfikację pochowanych tam żołnierzy. Na podstawie średnich kosztów prac remontowo – rekonstrukcyjnych nagrobków żołnierskich przeprowadzonych w ubiegłych latach przewiduje się iż, założona w projekcie kwota 52 000 zł pozwoli na wykonanie w 2022 r. rekonstrukcji 8 nagrobków z szarego granitu strzegomskiego, wraz z ich montażem na nowych fundamentach oraz odtworzeniem inskrypcji. Przewidywane efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności (przedmiotowe groby żołnierzy polskich zlokalizowane są na ogólnodostępnym cmentarzu komunalnym). Termin realizacji – przeprowadzenie inwentaryzacji zniszczonych nagrobków: II kwartał 2022 r., prace remontowo – rekonstrukcyjne: III-IV kwartał 2022 r. Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu: Przeprowadzenie remontu 8 nagrobków na grobach żołnierzy polskich na kwaterach wojskowych cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty, polegającego na rekonstrukcji zniszczonych betonowych nagrobków w nowym materiale (granicie strzegomskim), skutkować będzie przywróceniem właściwego wyglądu 8 grobom żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych w okresie międzywojennym na ówczesnym cmentarzu wojskowym, a obecnie pozbawionym opieki ze strony rodzin osób pochowanych oraz Wojska. Wykonanie nagrobków w trwałym materiale, jakim jest granit strzegomski oraz ich osadzenie na nowych betonowych fundamentach zapewni na kolejne dziesięciolecia wysokie parametry wytrzymałościowe nagrobków oraz poprawi ich estetykę. Istotne jest również odtworzenie wykutych na nagrobkach napisów poświęconych żołnierzom, które obecnie pozostają w znacznym stopniu zatarte i nieczytelne, co uniemożliwia lub utrudnia identyfikację osób pochowanych w przedmiotowych grobach. Odtworzenie inskrypcji (ustalonych na podstawie inwentaryzacji i w oparciu o zapisy w księgach cmentarnych) oraz ich wykucie w granicie zapewni na długie lata czytelność umieszczonych na nagrobkach informacji na temat pochowanych tu żołnierzy Wojska Polskiego.
powrót