Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 9:

Rewitalizacja Placu Zabaw - Stary Bieżanów

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Zabaw przy ul. Popiełuszki

Opis projektu

Zwiększenie ilości atrakcji dla najmłodszych dzieci oraz zwiększenie ilości ławek dla rodziców (obecna ilość jest niewystarczająca). Ten park może stać się jedną z największych atrakcji starego Bieżanowa, potrzebuje jednak dofinansowania i dokończenia. Ten plac może realnie służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i rekreacji, a także jako miejsce integracji rodzin mieszkających w naszej dzielnicy.
Plac zabaw  można wzbogacić dodatkowymi ławeczkami ze stolikami, leżakami miejskimi, gdzie rodziny wspólnie będą przebywać popołudniami na świeżym powietrzu. Plac zabaw powinien być doposażony o karuzele, nowe huśtawki dla małych dzieci, ścianki wspinaczkowe, trampoliny ziemne w razie możliwości.

Podane obiekty małej architektury/urządzenia stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak nowoczesnej infrastruktury. Niewystarczająca ilość atrakcji dla dzieci, często dzieci muszą czekać w kolejce, aby móc skorzystać z infrastruktury. Niewystarczająca ilość ławek dla rodziców co nie sprzyja odwiedzaniu tego miejsca przez całe rodziny. Niezagospodarowanie dużej ilości wolnego miejsca.


Charakterystyka długoterminowych skutków: Doposażenie Placu Zabaw przy ul. Popiełuszki sprawi, że powstaną w nim nowe strefy relaksu dla mieszkańców, co pozwoli na integrację zarówno dzieci jak i rodziców zamieszkujących najbliższą okolicę. Montaż nowych elementów małej architektury da możliwość na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu całych rodzin. Nowe strefy relaksu będą służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo projekt wpłynie na poprawę estetyki tego terenu oraz zwiększy ilość atrakcji w Starym Bieżanowie. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Montaż i zakup małej infrastruktury Zakup i montaż: ławek z oparciem, leżaków miejskich, urządzęń zabawowych tj. np.: trampolin, domku wspinaczkowego, huśtawka bocianie gniazdo,wieży tematycznej, urządzenia tematycznego, karuzeli, ścianki wspinaczkowej 300 000,00 PLN
Projekt Opracowanie odkumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych 20 000,00 PLN
320 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie odkumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych 2022
Realizacja Doposażenie placu zabaw 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki, w ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek z oparciem i leżaków miejskich. Inwestycja uatrakcyjni istniejący plac zabaw i zachęci mieszkańców każdej z grup wiekowych do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót