Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 16:

Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka gminna nr 427/31, obr. 4 Krowodrza

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie w przestrzeni naszej Dzielnicy kolejnego, przyjaznego wszystkim tereny zielonego, blisko miejsca zamieszkania. Wzorem są dla nas tzw. parki kieszonkowe, które na całym świecie cieszą się coraz większą popularnością, a w Krakowie są zakładane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (np. przy ul. Galla) w ramach projektu Ogrody Krakowian.

Chcemy tym projektem umożliwić założenie nowego parku lub ogrodu sąsiedzkiego w Krowodrzy. Na tyłach Placu Nowowiejskiego, pomiędzy ulicami Lea, Chocimskiej i Za Targiem jest idealna ku temu przestrzeń! Uczęszczana przez mieszkańców okolicznych bloków i kamienic, rodziców i dzieci aż pięciu okolicznych publicznych szkół i przedszkola, ale też mieszkańców całej Krowodrzy, którzy przyjeżdżają na Plan Nowowiejski na zakupy. Jest to miejsce bardzo zaniedbane, ale z ogromnym potencjałem, by zmienić je w piękny „OGRÓD KROWODRZAN”.

Ważne dla nas jest to, byśmy wspólnie, jako mieszkańcy Krowodrzy zdecydowali o wyborze funkcji tej przestrzeni. W trakcie spotkań i konsultacji razem zdecydujemy o urządzeniach, małej architekturze i doborze roślin!

Efektem realizacji projektu będzie kolejny park kieszonkowy na terenie naszej Dzielnicy stworzony przez krowodrzan - dla krowodrzan!

Obecnie teren ten wygląda tak:
A może wyglądać tak:


Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. 
Autorkami projektu są Marta Wodyńska i Joanna Wendorff.
Kontakt do projektodawczyń: tel. 500283589.

UZASADNIENIE PROJEKTU

"W dużych miastach o bardzo gęstej zabudowie ważną kwestią jest dbałość o tworzenie chociażby niewielkich przestrzeni zielonych, które mieszkańcom będą dawały możliwość odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Dlaczego kieszonkowe? Ze względu na ich rozmiar, który przeważnie nie przekracza powierzchni 5000 m2. Zupełnie odwrotnie jest natomiast z ich funkcją, której przecenić się nie da. Idea parków kieszonkowych jest bowiem odpowiedzią na bardzo ważną kwestię dostępności terenów zielonych dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich. Sytuacją idealną jest ta, w której każdy ma wokół siebie park, skwer, bądź inny teren zielony w odległości 5-15 minut spaceru od miejsca zamieszkania. Bardzo ciężko jest zrealizować taką tezę w odniesieniu do
dużych powierzchniowo parków z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Możliwe jest natomiast stworzenie mniejszych przestrzeni, które odpowiednio zagospodarowane będą cieszyły oko i staną się miejscami, w których można wypocząć, spędzić przyjemnie czas z rodziną czy przyjaciółmi i w kolorowej, pachnącej kwiatami przestrzeni odpoczywać mniej lub bardziej aktywnie."(*)

Taka idea przyświeca również nam. Jest jeszcze tak wiele niezagospodarowanych miejsc, zaśmieconych, rozjechanych przez samochody! A każdy, nawet niewielki teren do pary z dobrym pomysłem uwzględniającym potrzeby najbliższych mieszkańców, może się przerodzić w zieloną enklawę spokoju, rekreacji, sąsiedzkich spotkań, odpoczynku lub aktywności fizycznej. Może być pachnącym, tętniącym życiem skrawkiem raju pod domem, dającym relaks, wytchnienie od stresu codziennego dnia i szansę na poznanie się nawzajem.

Zmieniajmy naszą Dzielnicę!

żródło zdjęć: https://zzm.krakow.pl

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej 40 000,00 PLN
Realizacja Prace w terenie, instalacja małej architektury i nasadzenia 460 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej 2022
Realizacja Prace w terenie, instalacja małej architektury i nasadzenia 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w miejscu zaniedbanego terenu zlokalizowanego w Dzielnicy V. Inwestycja poprawi estetykę terenu i stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno- relaksacyjną zachęcającą mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej.
powrót