Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 13:

Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Skotnicka nr 52 do 78 w Krakowie

Opis projektu

Zadanie polega utwardzeniu poboczy przy ul. Skotnickiej w Krakowie (orientacyjny odcinek od numeru 52 do numeru 78) tylko na terenach będących własnością GMK. Ze względu na istniejące rowy oraz własności terenów przyjmuje się, że utwardzenie poboczy nie będzie prowadzone w jednym ciągu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Skotnicka jest to główna droga w Skotnikach, która prowadzi zarówno do zielonych terenów dla mieszkańców, m.in. Ruczaju oraz Skotnik, jak do szkoły podstawowej dla dzieci, mieszkających w okolicy. Tymczasem ulica Skotnicka na odcinku nr 52-78 nie posiada utwardzonych poboczy, co powoduje, iż poruszanie się mieszkańców wzdłuż tej drogi jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza z uwagi na zwiększony ruch spowodowany powstaniem biurowców przy ulicy Podole oraz otwarciu do nich przejazdu przez ulicę Obrońców Helu i ulicę Skotnicką. Część z mieszkańców rezygnuje z pieszego poruszania się wzdłuż tego odcinka ulicy Skotnickiej, wybierając przemierzenie jej autem, co ma negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Brak utwardzonych poboczy utrudnia również korzystanie z komunikacji miejskiej, gdyż niebezpieczne jest dotarcie do niej.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Utwardzenie poboczy realizacja 60 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Utwardzenie poboczy na terenach GMK realizacja I - IV kw. 2022 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.
powrót