Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 110:

ZIELONY PRZYSTANEK

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Miejsca montażu donic zostaną wybrane w procesie przygotowania do realizacji zadania.

Opis projektu

Projekt ''''ZIELONY PRZYSTANEK" zakłada montaż przy wiatach przystankowych MPK pionowej kratki o wysokości około 2m, wykonanej z tworzywa sztucznego albo stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Konstrukcja ta będzie stanowić podparcie do posadzonych u jej podstawy, w betonowej donicy o długości około 1m i wysokości około 0,5m roślin pnących np. bluszczu oraz kwiatów (np.stokrotka, tulipan, maciejka). Dobrym przykładem takiej instalacji są przystanki autobusowe "Kruszwicka", "Cedyńska", "Marchołta" w dzielnicy XV.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Infrastruktura na terenie całego miasta powinna być spójna z istniejącą już w dzielnicy XV.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę estetyki wiat przystankowych MPK oraz ich najbliższego otoczenia. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej przyjazne warunki dla korzystania z transportu publicznego, wpłynie na pozytywny odbiór miasta przez turystów, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie na mieszkające w krakowskich parkach ptaki i owady.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt+ Realizacja zadnia Projekt+ zakup odpowiedniej infrastruktury oraz zieleni wraz z rozpisaniem przetargu na wyłonienie firmy wykonawczej 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Projektu rozpisanie przetargu na wykonanie projektu, zakup roślin i odpowiedniej infrastruktury 2022r

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż przy przystankach specjalnej infrastruktury porośniętej roślinami. Przyczyni się to do poprawy estetyki wiat przystankowych i okolicy, a także wpłynie na poprawę komfortu korzystania z transportu publicznego i odbioru wizerunku miasta przez mieszkańców i turystów.
powrót