Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 41:

Rewitalizacja Parku Skalskiego w Czyżynach

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka nr 137/8

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację Parku Skalskiego w Czyżynach. Teren jest ulubioną przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców pobliskich osiedli. Rewitalizacja parku uczyni go atrakcyjnym także dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Zaniedbany teren zostałby uatrakcyjniony poprzez nasadzenie nowej roślinności, wykonanie stref wypoczynku, relaksu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu miejskiego
- zwiększenie atrakcyjności okolicy
- podniesienie walorów estetycznych silnie zurbanizowanego osiedla
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych

- integracja społeczeństwa
Wymierną korzyścią rewitalizacji parku jest także podniesienie jakości przestrzeni, standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt i realizacja Opracowanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych 1 300 000,00 PLN
1 300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt i realizacja Opracowanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych 2022-2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje rewitalizację obecnie zaniedbanego Parku Skalskiego w Czyżynach. Planuje się nasadzenia nowej roślinności, wykonanie stref wypoczynku i relaksu. Inwestycja stworzy atrakcyjne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców z każdej grupy wiekowej, co wpłynie na integrację społeczeństwa. Nowe nasadzenia wpłyną korzystnie na jakość powietrza.
powrót