Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 4:

Park w Łagiewnikach - etap IV

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: "Park w Łagiewnikach " pomiędzy ul. G.Roi,Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi .Jak w etapie I,II,III BO

Opis projektu

Park w Łagiewnikach  – etap IV ma stanowić kontynuację prac {etap I,II,III  BO} nad powstaniem całego parku, by mógł on cieszyć Mieszkańców i stać się miejscem spotkań i rekreacji będąc jednocześnie wizytówką dzielnicy.
Proponuje się w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ul. G.Roi,Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi założyć park dla mieszkańców oraz uczniów Szkoły podstawowej Nr 56 obszar Łagiewnik, wykorzystując istniejące nasadzenia oraz zagospodarować istniejący już teren. Powstanie parku spowoduje, że ciągle powiększająca się liczba mieszkańców Łagiewnik zyska miejsce odpoczynku. Poprzednie etapy:
etap I - stworzenie koncepcji budowy parku, inwentaryzację zieleni oraz uporządkowanie terenu przyszłego parku,
etap II - rozpoczęcie i ukończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę ma zostać uzyskane do końca 2020 r.) oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2021 r. W zależności od etapów na jakie zostanie podzielone pozwolenie na budowę etap ten prawdopodobnie obejmie rozpoczęcie budowy alejek wraz z infrastrukturą, tj. ławkami i  stolikami , koszami na śmieci, miejscem do rekreacji  - leżakami, hamakami oraz siłownią na świeżym powietrzu w pobliżu placu zabaw oraz boisk. Budowa toru do jazdy rowerami i rolkami .
Budowa tych elementów nastąpi do wysokości środków założonych w budżecie obywatelskim.
Choć pierwsze prace budowlane będą widocznie dopiero końcem 2021 r., konieczne będzie dofinansowanie kolejnego etapu prac – IV np. budowy oświetlenia oraz dalsza budowa ścieżek, szczególnie łącznika między południową a północną częścią parku (tzw. Magnoliowym zagajnikiem), a także nasadzenia zieleni.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu (zakres robót budowlanych), jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Docelowy zakres prac zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W rejonie Łagiewnik brak jest miejsca dla odpoczynku wśród drzew i zieleni oraz toru do jazdy na rowerach i rolkach. Ogólna dostępność da szansę edukacyjną uczniów a także na wzmocnienie relacji sąsiedzkich.
1. Niezabudowane jeszcze tereny przylegające do istniejącego ogródka jordanowskiego i dwóch boisk sportowych rozciągające się pomiędzy ul. Turowicza i ulicą Fredry oraz ul.Gen. B. Roi od południa i zabudową mieszkaniową od północy proponuje się przeznaczyć pod zagospodarowany teren zielony - Park Łagiewnicki. Dla mieszkańców terenu Łagiewnik jest to jedyny teren, który może być zagospodarowany jako park. Będzie służył obecnym i potencjalnym mieszkańcom Łagiewnik. W najbliższych latach przy ul.Fredry zostaną wybudowane 22 budynki wielorodzinne.
2. W proponowanej lokalizacji już istnieje mały ogródek jordanowski oraz dwa boiska sportowe, z których korzystają okoliczni mieszkańcy, dzieci i młodzież.
3. Zadanie to już zostało rozpoczęte. Mieszkańcy zagłosowali na realizację w tym miejscu Paku w Łagiewnikach w ubiegłych edycjach Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019 i 2020 ) i zadanie to jest obecnie realizowane przez ZZM w Krakowie.
4. Jest to już ostatni czas, kiedy w tej lokalizacji można zrealizować teren zielony. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie zgodne z oczekiwaniami mieszkańców terenu istniejącego jeszcze w Łagiewnikach, aby poprawić komfort życia mieszkańców i udostępnić możliwość korzystania z terenu zielonego, z ofertą funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych, sportowych. Dla pełnego przekroju wiekowego mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Zlokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania zagospodarowanego przyjaźnie dla mieszkańców terenu zielonego podniesie walory środowiskowe tego rejonu Łagiewnik. Powstanie parku spowoduje, ze ciągle powiększająca się zabudowa Łagiewnik uzyska zwarty teren zielony z funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi, zagospodarowanymi , który będzie służył mieszkańcom Łagiewnik.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zakresu prac wykonanie robót budowlanych, montaż wyposażenia 570 472,00 PLN
570 472,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zakresu prac wykonanie robót budowlanych do wysokosci srodków finansowych, montaż wyposażenia 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada realizację kolejnego etapu Parku w Łagiewnikach. Inwestycja wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców tworząc atrakcyjne miejsce do spotkań i rekreacji, służąc aktywizacji i integracji społecznej, jednocześnie będąc wizytówką dzielnicy.
powrót