Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 12:

Z lornetką na Łąki Nowohuckie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Łąki Nowohuckie (Nowa Huta - działka 20/32)

Opis projektu

Pomysł na projekt jest odpowiedzią na duże zainteresowanie Łąkami Nowohuckimi ze strony mieszkańców miasta. Ze względu na ogromny, niezabudowany zielony obszar, a przede wszystkim bogactwo przyrody, miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i rowerzystów.  Miejsce to posiada ogromny potencjał, który warto wykorzystać. Obecnie na terenie łąk istnieje ścieżka dydaktyczna wytyczona przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ścieżka składa się z siedmiu punktów. Każdy z nich oznaczony jest za pomocą tablicy informacyjnej, która przedstawia największe walory przyrodnicze w danym miejscu m.in. zbiorowiska roślinne, stanowiska ptactwa wodnego itd. Niestety, zachodni fragment ścieżki nie nadaje się obecnie do użytku. Trasa jest niedrożna.  Obszar ten położony jest na terenie dawnych ogródków działkowych, o czym świadczą także  odnajdywane  ciągle narzędzia, pozostałości siatki grodzeniowej, cegły, itd. W pierwszej kolejności należałoby uprzątnąć zbędne pozostałości działalności człowieka jak również liczne śmieci z terenu łąk Nowohuckich. Od kilkunastu lat obserwuje się tu sukcesję łęgu wierzbowego, który gęsto porasta ten obszar. Należy również podkreślić, że miejscami teren jest silnie podmokły.

W ramach projektu należy wykonać następujące prace:

• Udrożnienie trasy  poprzez m.in. przycięcie gałęzi, zredukowanie zagęszczenia podszytu i podrostów, usunięcie pochylonych kłód zagrażających bezpieczeństwu ludzi, przecięcie fragmentów martwego drewna na trasie ścieżki.
• Oczyszczenie sadzawek i zabezpieczenie od podrostów w celu powiększenia powierzchni oczek wodnych i ograniczeniu procesu eutrofizacji.
• Uporządkowanie obszaru w bezpośrednim otoczeniu ścieżki – pozostałości ogródków działkowych (druty, narzędzia, fragmenty cegieł, kamieni);
• Uprzątnięcie obszaru ze śmieci.

Należy nadmienić, że jednym z głównych zasad projektu jest jak najmniejsza ingerencja w przyrodę.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Łąki Nowohuckie są jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku zarówno wśród mieszkańców Nowej Huty, jak również całego Krakowa dlatego niezbędnym jest ich uporządkowanie i oczyszczenie ze śmieci.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja prac Uporządkowanie terenu i oczyszczenie sadzawki. 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja prac . 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje uporządkowanie terenu oraz oczyszczenie oczka wodnego znajdującego się na terenie Łąk Nowohuckich w Dzielnicy XVIII. Miejsce jest bardzo popularne i często odwiedzane przez rowerzystów i spacerowiczów. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenu i zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót