Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 10:

Nowa Huta bez hejtu

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejscem realizacji projektu jest Nowa Huta.

Opis projektu

Nasza propozycja to cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla dorosłych i dzieci w różnych grupach wiekowych. Podzieliłyśmy ją na trzy różne zadania:
 1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży w podziale na trzy grupy wiekowe:
  • dzieci w wieku 6-10 lat - opowieści, bajki terapeutyczne, zabawy ruchowe i plastyczne uwrażliwiające na różnorodność, uczące otwartości (z użyciem lalek antydyskryminacyjnych) - 2 spotkania
  • dzieci w wieku 11 - 15 lat - opowieści, odgrywanie scenek bazujących na stereotypach, praca z wykluczeniem i budowaniem grupy - 2 spotkania
  • młodzież w 15+ - spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, rozmowy o różnorodności i wykluczeniu, budowanie świadomości międzykulturowej i akceptacji dla inności - 2 spotkania
 2. Warsztaty dla dorosłych:
  • Warsztat antydyskryminacyjny - rozmowy z trenerkami o strachu przed “obcym” i “innym”, rozważania o stereotypach i o tym,  do czego prowadzi dyskryminacja. Teoria poparta literaturą i praktyczne ćwiczenia warsztatowe - 1 warsztat (promocyjny)
  • spotkania z różnorodnością (konkretne osoby) -  oswajanie inności poprzez spotkania z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, o innej orientacji seksualnej. Rozmowy o wykluczeniu i poszukiwaniu w sobie miejsca dla inności - 4 spotkania
  • Kręgi - spotkania na zasadzie równości, gdzie każdy może przedstawić swoją historię bycia innym, wykluczonym bądź dyskryminowanym. Bez ocen i bez dawania sobie nawzajem rad poszukamy w sobie empatii dla doświadczenia drugiego człowieka i popatrzymy też co nam to utrudnia - 4 spotkania
 3. Publikacja: Nowa Huta bez hejtu
  • Cykl warsztatowy zakończymy publikacją zawierającą opowieści naszych gości i uczestników. Będą w niej bajki terapeutyczne napisane specjalnie dla dzieci uczestniczących w spotkaniach, historie zaproszonych gości, świadectwa  dyskryminacji, którymi się z nami podzielono. Jednym słowem - pomysły na Nową Hutę bez hejtu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Doświadczenie podróży i licznych spotkań z ludźmi pokazało nam piękno różnorodności. Jako mamy marzymy, by poznały je również nasze dzieci oraz ich koleżanki i koledzy z nowohuckiego podwórka. Chcemy pokazać im świat, w którym inny nie znaczy gorszy ani, tym bardziej, zły, gdzie orientacja, religia czy kolor skóry nie przesądzają o wartości człowieka. 
Polskie społeczeństwo wydaje się być mało zróżnicowane. Na pierwszy rzut oka wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale czy faktycznie tak jest? Jeżeli zaczniemy przyglądać się rzeczywistym  ludziom, a nie powielanym przez media schematom, szybko zaobserwujemy, że każdy jest inny. Lalki barbie odlane z jednej matrycy istnieją tylko na sklepowych wystawach. W świecie rzeczywistym niektórzy mają nadwagę, inni są szczupli, jeszcze inni urodzili się z zespołem downa, niewidomi lub pozbawieni  kończyn. Są wśród nas. Są nami. Jest dla nich miejsce w naszym kraju, mieście i dzielnicy. 
Przemoc zaczyna się od małych kroków. Pozwalając na nią, otwieramy drzwi do kolejnych naruszeń. Osoby dyskryminowane często nie mają w debacie publicznej swojego głosu, może nie mają też siły, by o ten głos się starać czy walczyć. Nie słyszymy ich i  nie widzimy. Dla takich osób nierzadko wyjście z domu jest wyzwaniem, ryzykiem wystawienia się na ocenę innych. Skąd mamy wiedzieć jak i dlaczego jest  im trudno, jakich reakcji potrzebują, a jakie im przeszkadzają? Możemy nie dostrzegać braku podjazdów dla niepełnosprawnych, albo krzywych spojrzeń kierowanych w stronę człowieka o innym kolorze skóry. Gdy dotyka nas to osobiście, rodzi się w nas większa otwartość. Póki nie znamy historii, możemy zostać obojętni, mało tego, możemy nieświadomie wyrządzać krzywdę bagatelizując, unikając kontaktu, mówiąc w sposób obojętny. 
Chcemy działać lokalnie i sprawić, by w Nowej Hucie wszyscy mogli poczuć się u siebie. Nieważne jaki mają kolor skóry, skąd przyjechali i jak wyglądają. Proponujemy szereg spotkań warsztatowych, w trakcie których poznamy się wzajemnie i porozmawiamy. Wierzymy, że spotkania te załagodzą stereotypy i oswoją z innością. Wydaje nam się, że bezpośredni kontakt z osobami wykluczonymi bądź na co dzień niedostrzeganymi, otworzy uczestników na zagadnienia różnorodności, równości i empatii.  Poprzez słuchanie historii osób dotkniętych dyskryminacją, ćwiczenia z użyciem lalek antydyskryminacyjnych, scenki, zabawy warsztatowe, bajki terapeutyczne, opowiadania i głębokie rozmowy staniemy się bardziej otwarci i gotowi do tworzenia lokalnej, sąsiedzkiej wspólnoty opartej na szacunku. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sala warsztatowa 14 warsztatów po 4 godziny. Sala wyposażona w pufy dla uczestników i zaplecze sanitarne. 2 100,00 PLN
Poczęstunek dla gości i uczestników warsztatów 10 zł na osobę przy założeniu 15 osób na jednym warsztacie (14 warsztatów) 2 100,00 PLN
Lalki antyskryminacyjne na warsztaty z dziećmi i młodzieżą Unikatowe i ręcznie robione z naturalnych materiałów lalki, obrazujące osoby wykluczone w społeczeństwie (różny kolor skóry, bez kończyn, na wózku inwalidzkim). - 10 sztuk na potrzeby warsztatów - 1 szt dla każdego uczestnika małoletniego (6 warsztatów x 15 osób) - 6 lalek dla zaproszonych gości (osoby wykluczone) jako upominek po spotkaniu 5 300,00 PLN
Publikacja Zbiór reportaży po warsztatach: wydanie, redakcja, oprawa graficzna, korekta, złożenie, druk. Nakład: 250 szt 6 000,00 PLN
Trenerzy 14 warsztatów (2 trenerów na warsztat). Stawka trenerska 500 zł za warsztat dla 1 trenera. 1 webinar (stawka trenerska 150 zł/ trener) 14 300,00 PLN
Materiał edukacyjny do popularyzacji wartości antydyskryminacyjnych 5 warsztatów (4 warsztaty z gośćmi i warsztat wprowadzający dla dorosłych) 5 000,00 PLN
Promocja webinaru wprowadzającego do tematu Miesięczna promocja za pośrednictwem portalu Facebook 400,00 PLN
35 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Styczeń 2022 Webinar wprowadzający do tematyki warsztatów (promocyjny) 2 warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci w wieku 6-10 lat Trzy kolejne piątki stycznia 2022
Luty 2022 2 warsztaty antydyskryminacyjne dzieci w wieku 11 - 15 lat Dla kolejne piątki lutego 2022
Marzec 2022 2 warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży powyżej 15 roku życia Dwa kolejne piątki marca 2022
Kwiecień - maj 2022 4 spotkania z różnorodnością z zaproszonymi gośćmi Cztery piątki w okresie kwiecień-maj 2022
Maj - czerwiec 2022 4 spotkania terapeutyczne dla dorosłych Cztery piątki w okresie maj- czerwiec 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt jest zgodny z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Projekt długoterminowo zwiększy poziom tolerancji wśród osób, które z niego skorzystają. Jest zgodny z polityką antydyskryminacyjną miasta.
powrót