Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 3:

Szpiedzy Wiedzy: Bronowice - odkryj je na nowo!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 5 szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Dzielnicy VI Bronowice

Dodatkowe lokalizacje: Szkoła Podstawowa nr 35 im. J. III Sobieskiego ; Złoty Róg 30, 30-095 Kraków Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera, Katowicka 28, 31-351 Kraków Szkoła Podstawowa nr 93 im. L. Rydla; Feliksa Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych; Kazimierza Wierzyńskiego 3, 30-198 Kraków Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń"; Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Opis projektu

Scenariusze zajęć i spacerów dla dzieci ze szkół podstawowych będą bazować na interaktywnej prezentacji "Bronowice - odkryj je na nowo!" dostępnej na portalu edukacyjnym szpiedzywiedzy.pl. W czasie bezpłatnych, 45-minutowych spotkań uczestnicy poznają podstawowe fakty i ciekawostki dotyczące lokalnego dziedzictwa materialnego i tradycji Dzielnicy VI Bronowice. Prowadzący zajęcia, autorzy wspomnianej prezentacji, postarają się zachęcić uczestników do samodzielnego odkrywania skarbów najbliższej okolicy. Zapisy na bezpłatne warsztaty, realizowane w formie spotkań w szkole lub spaceru po okolicy, będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń (25 grup). W przypadku większej ilości zgłoszeń przekażemy zainteresowanym nauczycielom scenariusze zajęć i niezbędne materiały, aby mogli samodzielnie przeprowadzić zajęcia ze swoimi klasami.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków to nie tylko Stare Miasto! Każda z krakowskich dzielnic ma długą i ciekawą historię, własne zabytki, dziedzictwo i tradycje, które warto poznać... i być z nich dumnym! Jeśli lepiej poznamy swoją najbliższą okolicę, poczujemy się z nią bliżej związani, będziemy ją bardziej szanować i o nią dbać.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty: spotkania i spacery z dziećmi Koszt przeprowadzenia 1 zajęć to 150 zł, planowana liczba godzin lekcyjnych: 25 x 45 min. 3 750,00 PLN
Opracowanie scenariusza zajęć i materiałów dla nauczycieli W przypadku większej liczby zgłoszeń przekażemy zainteresowanym nauczycielom scenariusz i materiały, które będą mogły posłużyć do samodzielnego przeprowadzenia zajęć z klasą. 250,00 PLN
4 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zbieranie zgłoszeń od zainteresowanych klas szkolnych Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie i pocztą elektroniczną. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. styczeń-luty 2022
Realizacja zajęć Zajęcia będą realizowane w umówionych ze szkołami terminach w formie spotkań w szkole lub spacerów po okolicy szkoły wiosna 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponowane zadanie Szpiedzy wiedzy: Bronowice - odkryj ją na nowo! zakłada szerzenie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturalnym Dzielnicy VI Krakowa wśród jej najmłodszych mieszkańców - dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zainteresowanie najmłodszych ich najbliższym otoczeniem, dziedzictwem materialnym i tradycjami Bronowice to wkład w budowę społeczeństwa świadomego swojego otoczenia, historii miejsca, w którym żyje i zaangażowanego w jego sprawy. Dzieci są też doskonałym przekaźnikiem wiedzy na swoich rodziców, którym z pewnością opowiedzą o poznanych ciekawostkach. Dużym walorem projektu jest także możliwość przekazania scenariuszy zajęć bezpośrednio nauczycielom, którzy mogą z nich korzystać także w kolejnych latach po zakończeniu realizacji zadania.
powrót