Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 11:

Zadbajmy o wzrok naszych dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stare Miasto

Opis projektu

Proponowanym projektem są ogólnodostępne (jeśli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych) zajęcia treningu wzroku metodą Batesa dla dzieci i ich rodziców, prowadzone przez dyplomowanego instruktora / trenera. Trener / nauczyciel świadomego widzenia jest osobą, która ukończyła kurs nauczycielski w jednej z takich placówek. Oto nazwy niektórych placówek w Europie:

http://www.verein-gesundes-sehen.de/

http://www.visioneducators.com

http://www.batesvisioneducation.org/

http://www.sehtraining.ch

http://www.artdevoir.asso.fr

http://www.vea.org.es

https://www.aiev.it/.

Instruktorzy działający na terenie Polski: Joanna Korczak-Grochowska, Mikołaj Markiewicz, Elżbieta Maria Smigielski, Wirginia Cristin.

Metoda W. Batesa jest praktyką edukacyjną. Na terenie Polski nie istnieje jeszcze żadna placówka kształcąca trenerów/ nauczycieli świadomego widzenia. Niemniej jednak są oferowane zajęcia treningu wzroku/ świadomego widzenia według metody Batesa, prowadzone przez profesjonalistów, którzy wykształcenie w formie kursów lub certyfikatów uzyskali za granicą. W samym Krakowie już od półtorej roku organizowane są zajęcia „Jogi oczu” dla Seniorów.

Metoda Batesa została opisana w literaturze polskiej i obcojęzycznej. Przykładowe pozycje literatury zostały zamieszczone poniżej

 

W języku polskim:

Christopher Markert „Lepsze życie bez okularów”;

Uschi Ostermeier-Sitkowski „Lepiej widzieć – bez i w okularach. Ćwiczenia wzroku”;

Uschi Ostermeier-Sitkowski „Fitness dla oczu przy komputerze”;

Marilyn B. Rosanes-Berret „Widzieć bez okularów”, Bob Fingerbild „Samoleczenie wzroku metoda Batesa”;

Aldous Huxley „Sztuka widzenia”;

Jan Młodkowski „Aktywność wizualna człowieka”;

Edward T. Hall „Ukryty wymiar”;

Dawid Cook „Sprawne oczy”;

Francis Crick „Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy”;

 

W języku angielskim:

Janet Goodrich „Better Vision Without Glasses”;

Janet Goodrich „Help Your Child to Perfect Eyesight Without Glasses”;

Lisette Scholl „Visionetics”, John Selby „The Visual Handbook”;

Jacob Libermann „Light. Medicine of the Future” ;

Oliver Sacks „Seeing Voices”;

Vision for Life, Revised Edition: Ten Steps to Natural Eyesight Improvement Meir Schneider;

Oliver Sacks „The Island of the Colour-blind”;

Movement for Self-Healing: An Essential Resource for Anyone Seeking Wellness, Meir Schneide.

Zajęcia te będą polegały głównie na zabawach, ćwiczeniach ogólnorozwojowych, kładących nacisk na rozwój koordynacji wzroku- ciała, stymulacji akomodacji wzroku, rozwoju widzenia peryferyjnego i centralnego.

 

Kto może wziąć udział w zajęciach/Sposób rekrutacji

Dzieci z opiekunami. Ze względów organizacyjnych w pojedynczych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 16 osób. Zajęcia będą dedykowane dla dzieci w wieku szkolnym, dając pierwszeństwo dzieciom w wieku lat 7-9.
O zapisach zadecyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość ujednolicenia grupy pod względem potrzeb edukacyjnych uczestników. 

Biorąc pod uwagę, że są to zajęcia mające na celu aktywizację wzroku, uczestnik (dziecko i opiekun) nie może wziąć w nich udziału jeśli:

przeszedł operację/zabieg na oczy mniej niż 3 miesiące przed zajęciami. Po upływie tego terminu korzystna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym – okulistą,

została u niego zdiagnozowana jakiekolwiek choroba zakaźna oczu (zapalenie spojówki, jęczmień i inne). Aby wziąć udział w zajęciach musi upłynąć przynajmniej miesiąc od przebycia takiej choroby.

jest w trakcie jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej,

ma przeciwskazania do jakichkolwiek zajęć rekreacyjno- ruchowych (rzucanie woreczkiem, zabawa piłką itp.)

W razie wątpliwości związanych ze szczególnym stanem zdrowia uczestnika, zaleca się konsultację z lekarzem okulistą. (Opiekun jest aktywnym uczestnikiem i beneficjentem zajęć, ponieważ dzięki nim uczy się w jaki sposób stymulować wzrok dziecka i swój poza zajęciami.) Zajęcia edukacji/ treningu wzroku według metody Batesa są holistyczną formą „treningu”, przez co angażują umysł i całe ciało. Mogą w nich brać udział również dzieci z niepełnosprawnościami. Jest jednak obowiązkiem opiekuna upewnić się, czy dziecko będzie w stanie wykonywać poszczególne zadania- ćwiczenia. W takim wypadku zaleca się wcześniejszą konsultację z trenerem/ nauczycielem.

Gdzie?

Zajęcia będą organizowane w formie cotygodniowych 60 minutowych spotkań w dzielnicy Stare Miasto,

 

Realizacja zajęć

 

Jedno spotkanie będzie trwało 60 minut.

 

Proponuje się następującą organizację zajęć:

• organizacja warsztatów w czterech dwugodzinnych spotkaniach dla jednej grupy odbiorców. Warsztaty odbędą się w jednym miesiącu tak aby umożliwić ich ciągłość.

• organizacja ośmiu jednogodzinnych zajęć dla drugiej grupy odbiorców. Zajęcia odbędą się w formie cotygodniowej przez 2-3 miesiące w roku szkolnym.

 

Jak będą wyglądać zajęcia?

 

Trening ten opiera się głównie na konceptach metody Williama Batesa, która przez lata została poszerzona
i wzbogacona poprzez inne holistyczne techniki terapii i pracy z ciałem.

Główne zasady metody W. Batesa:

ruch - aby uzyskać poprawny ruch oczu ćwiczy się bez szkieł kontaktowych czy też soczewek.

relaksacja - spięte i mrużące oczy to głównie oczy z wadami lub takie, które odczuwają dyskomfort.

centralizacja - aby opisać poprawny sposób widzenia.

Dodatkowe zasady pracy ze wzrokiem:

koordynacja i płynność ciała

poprawny oddech

ćwiczenia poprzez zabawę.

Zabawa w grupie jest bardzo ważnym aspektem takich zajęć ponieważ umożliwia uczestnikom zapomnieć o ich intencji edukacyjnej i szybciej osiągnąć przewidziany cel (poprawienie kondycji widzenia, zrelaksowanie oczu, pobudzenie widzenia peryferyjnego i centralnego, praca nad zbieżnością).

Niektóre z ćwiczeń są stosowane w optometrycznej korekcji wzroku. Inne zostały wprowadzone prawie sto lat temu przez W. Batesa. Uczestnicy mogą oczekiwać dużo płynnego ruchu całego ciała, zabaw, ćwiczeń w grupach i relaksacji. Jet to przyjemna i aktywna forma spędzania czasu, która ma na celu zrelaksowanie i aktywizację wzroku, wpływając nie tylko na samo widzenie ale i ogólne samopoczucie.

Zajęcia będą się odbywać w salach, które umożliwiają swobodny ruch uczestników i dostęp do ściany, na której zawieszane będą sprzęty pomocnicze (typu tablice itd.).

Trening wzroku i Metoda Batesa są to holistyczne metody pracy ze wzrokiem, powszechnie już znane w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy też Niemcy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecne pokolenie jest pokoleniem okularników. Krótkowzroczność stała się epidemią naszych czasów, szczególnie u dzieci i młodzieży. Winne temu zjawisku jest przebywanie przez większość czasu w sztucznym oświetleniu i praca
z bliska, w szczególności przy ekranach komputerowych czy tez smartphonach (Komputer, Vision System). Dbamy profilaktycznie o nasze ciało, sylwetkę, jednak dużo trudniej jest uzyskać fachową pomoc w celu aktywnego zadbania o nasz wzrok, a poza tym nie wszystkich na nią stać. Według amerykańsko-chińskiego badania opublikowanego na łamach czasopisma Jama Ophtamology, zamknięcie szkół, nauczanie online, a przede wszystkim ograniczenie aktywności poza domem nasiliły rozwój krótkowzroczności u dzieci w wieku od 6. do 8. roku życia. Projekt ten dałyby możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w profesjonalnych zajęciach (do tej pory taka forma zajęć, dzięki funduszom miasta, była oferowana seniorom w dzielnicy Prokocim, Stare Miasto, Nowa Huta).

 

Metoda W. Batesa jest praktyką edukacyjną. Ze względu na to, że jest to metoda edukacyjna używane są pojęcia „uczeń” - „nauczyciel” a nie „pacjent” – „terapeuta”. Celem treningu wzroku/ świadomego widzenia jest aktywizacja wzroku, harmonizacja wzroku i ciała, i pomimo że może ona mieć skutki terapeutyczne, nie kategoryzuje się do praktyk terapeutycznych czy też medycznych. W metodzie Batesa, poprzez ruch całego ciała, zaangażowany proces widzenia wchodzi w ciągłą współpracę ciała, oka i umysłu, przy współudziale i przewodnictwie układu nerwowego. Dlatego też każde działania poprawiające umysłową część procesu widzenia automatycznie poprawią część postrzegania
i selekcjonowania widzianego obrazu. Korzyści z tej metody odniosą również osoby w pełni sprawne fizycznie, a które pragną rozwinąć swój potencjał ruchowy- wzrokowy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynagrodzenie dla autorów i osób prowadzących zajęcia/warsztat koszt wynagrodzenia wg stawki 300 zł/1 h 4 800,00 PLN
koszt sali koszt wynajmu sali gimnastycznej 2 400,00 PLN
koszt materiałów papierniczych materiały papiernicze 150,00 PLN
koszt reklamy reklama FB 250,00 PLN
koszt wysyłki wysyłka 100,00 PLN
czarno-białe tablice Snellen zakup 250,00 PLN
Rastrebrille okulary otworkowe - dorośli koszt jednostkowy 140 zł 1 120,00 PLN
melissa opaska pozwalajaca na naprzemienną stymulację prawego i lewego oka (16 sztuk) 736,00 PLN
kolorowe tablice Snellen zakup 300,00 PLN
Okulary zielono-czerwone i niebiesko-czerwone wzmocnienie oka niedominującego (16 sztuk) 500,00 PLN
opaska "pirat" Opaska, częściowa okluzja umożliwiająca widzenie peryferyjne (nadaje się do ćwiczeń koordynacyjnych oko-ręka-ciało) - 16 sztuk 432,00 PLN
Rastrebrille okulary otworkowe - dzieci koszt jednostkowy 140 zł 1 120,00 PLN
12 158,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie konkursu ofert wyłonienie wykonawcy I-III kwartał 2022 r.
Zawarcie umowy umowa z wykonawcą I-III kwartał 2022 r.
Zapisy i realizacja zajęć warsztatowych warsztaty I-IV kwartał 202 r.
Zapisy na zajęcia cotygodniowe i realziacja zajęć zajęcia III-IV Kwartał 2022 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację i przeprowadzenie zajęć relaksacji wzroku wśród dzieci w wieku szkolnym w Dzielnicy I Stare Miasto. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Celem zajęć jest rozwój koordynacji wzroku - ciało, rozwój widzenia peryferyjnego i centralnego. Nauka poprawnej pracy wzrokiem pozwala na minimalizację skutków korzystania z urządzeń elektronicznych (tj. ekrany komputerów, TV, smartfonów). Całkowity koszt zadania wynosi 12 158,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych). Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. W związku z powyższym, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego projekt pn. „Zadbajmy o wzrok naszych dzieci” został pozytywnie zweryfikowany.
powrót