Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 12:

Siłownia i teren wypoczynkowy koło Orlika

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Jerzmanowskiego, działka 188/5

Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie koło boiska strefy rekreacyjno-sportowej. W skład jej wchodzić będą siłownia zewnętrzna, która zawierałaby podobnej jakości sprzęt, co siłownia zlokalizowana w Parku Zaczarowanej Dorożki na Prądniku Czerwonym (zdjęcia poniżej). Oprócz siłowni znajdą się tam ławki, hamaki i leżaki. Zachowana zostałaby większość drzew, natomiast pozostała zieleń zostanie poddana rewitalizacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ten posiada dwa atuty:

 
1. W czasie pandemii i wkrótce po jej ograniczeniu wzrośnie zapotrzebowanie na aktywność fizyczną. Siłownia zewnętrzna mogłaby posłużyć do rekreacji i treningów dla mieszkańców osiedla, osób i młodzieży trenującej lub grającej na boisku, uczniom na zajęciach wf z pobliskiej szkoły podstawowej. 
 
2. Zrealizowanie tego projektu poprawiłoby otoczenie boiska. Teren tuż za orlikiem jest bardzo zaniedbany. Zarośla, momentami dzikie wysypisko, złom, butelki po alkoholu. Rewitalizacja zieleni oczyściłaby ten teren i uporządkowała
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Opracowanie projketu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, roboty budowlane związane z realizacją siłowni zewnętrznejj wraz z elementami m. architektury np: ławki, hamaki, leżaki miejskie, kosze na śmieci,oczyszczenie terenu oraz pielęgnacja istnijącej zieleni. 357 000,00 PLN
357 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja . 2022-2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w pobliżu istniejącego boiska. W zakresie projektu uwzględniono montaż urządzeń siłowych a także ławki, hamaki i leżaki itp. Realizacja wpłynie na sprawność fizyczną użytkowników, pozwoli na poprawę estetyczną przestrzeni i uporządkowanie zaniedbanego terenu.
powrót