Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 20:

TWORZYMY NAJWIĘKSZE CENTRUM WSPINACZKOWE W PARKU JORDANA

Projekt odrzucony: ZZM posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 799/6740.2/2018 z dn. 12.07.2018 r. dotyczącą inwestycji: „Rewitalizacja Parku Jordana w zakresie: budowy i przebudowy alejek parkowych, budowy wejścia/zjazdu technicznego z ul. Reymana, przebudowy wejść do parku z ul. Reymana i ul. Reymonta, budowy obiektów małej architektury, budowy i przebudowy placów zabaw, przebudowy i budowy ścieżki zdrowia, budowy miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowy ogrodzenia, przebudowy placu do gry w boule, budowy rampy dla niepełnosprawnych, budowy piłko-chwytów, na dz. nr 182/2, 182/5, 203/1 obr. 12 Krowodrza przy ul. W. Reymonta, ul. H. Reymana w Krakowie" z etapowaniem inwestycji na 8 etapów. Przedmiotowy projekt BO obejmuje: Etap 7 - Część północno-zachodnia Parku: budowa i przebudowa alejek parkowych, budowa obiektów małej architektury, budowa i przebudowa placu zabaw, budowa miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowa i remont ogrodzenia wraz z zielenią, dla którego kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok 3 mln brutto. Nie ma możliwości realizowania jedynie części etapu, należy realizować go w całości. Realizacja projektu byłaby możliwa pod warunkiem zwiększenia kwoty, niemniej jednak maksymalne środki dla zadania dzielnicowego to 598 593,51 zł, zaś ogólnomiejskiego 1 400 000 zł. Podstawa prawna odrzucenia - regulamin BO § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu; 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu


Jest to kontynuacja projektu z budżetu obywatelskiego „Od dzieciaka do starszaka” w ramach którego powstały 2 piramidy linowe. Zgodnie z projektem budowlanym parku Jordana obok nich ma stanąć  jeszcze linarium o nieregularnym kształcie o szerokości 820 cm i wysokości 300 cm oraz linarium w kształcie kuli o długości 710 cm i wysokości 300 cm.
Posadowienie linariów będzie stanowiło wzbogacenie oferty wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży. Powstanie pierwsza w Krakowie tak duża przestrzeń linowa do doskonalenia koordynacji ruchu. Dzieci w sieci „pająka” ćwiczą naukę myślenia strategicznego, przewidywania oceny szans i zagrożenia, przełamywania lęków oraz kształtowania poczucia własnej wartości.
Istniejący plac zabaw cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To jedyna w Krakowie możliwość wspinaczki po linach na takich wysokościach. Dokończenie zagospodarowania terenu przyczyni się do wzbogacenia oferty zabaw.

Zdjęcia urządzeń:

UZASADNIENIE PROJEKTUPark Jordana ciągle czeka na kompleksową rewitalizację od 2006 r, kiedy to powstał plan zagospodarowania. Przez wiele lat plan były obecny tylko na papierze. Pomimo organizacji akcji "Park Jordana czeka na rewitalizację już 10 lat" w 2016 roku i poparciu 1700 mieszkańców oraz władz Krakowa, nie zabezpieczono w budżecie pełnej kwoty na rewitalizację jednego z najpopularniejszych parków w Krakowie.
W 2018 r powstała kolejna aktualizacja planu, która ze względu na duże koszty i brak poparcia ze strony radnych, nie może zostać ukończona. Na razie głównie poprzez budżet obywatelski Park Jordana odzyskuje swój urok. Do tej pory udało się stworzyć plac zabaw "Od dzieciaka do starszaka" (wygrana w 2015 roku) ,"Wodny plac zabaw" (wygrana w 2016 roku), a także „ Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w parku Jordana” (projekt zgłoszony w 2020 roku).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż urządzeń 598 000,00 PLN
598 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i montaż urządzeń Przygotowanie dokumentacji przetargowej, zakup i montaż urządzeń IV 2022

Galeria

powrót