Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 44:

Przystanki wiedeńskie przy Poczcie Głównej .

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: przystanki "Poczta Główna" w ciągu ulicy Westerplatte .

Opis projektu

Mój projekt zakłada budowę dwóch przystanków wiedeńskich przy  „Poczcie Głównej”  wraz z niezbędną przebudową układu drogowo-torowego i infrastrukturą techniczną.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja mojego projektu znacznie ułatwi i przyśpieszy wsiadanie i wysiadanie do/z tramwaju osobom starszym, niepełnosprawnym i matkom z wózkami. Poprzez wyniesienie jezdni, kierowcy będą zmuszeni zmniejszyć prędkość przed przystankiem, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.  Wybudowane przystanki zwiększą estetykę miejsca i poprawią komfort czekających na tramwaj ludzi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej 200 000,00 PLN
Budowa dwóch przystanków przy Poczcie Głównej przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - realizacja robót budowlanych 1 200 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej przetarg i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej 2022 rok
Budowa dwóch przystanków wiedeńskich przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja robót budowlanych 2023 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wykonanie przystanków wiedeńskich zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Ułatwi wsiadanie i wysiadanie do tramwaju osobom starszym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami. Poprzez wyniesienie jezdni kierowcy będą zmuszeni do zmniejszenia prędkości przed przystankiem, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Wykonanie przedmiotowych przystanków podniesie bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwi wymianę pasażerską , stanowiąc jednocześnie element uspokojenia ruchu. Wszystkie ww działania są zgodne z obowiązującą polityką transportową miasta .
powrót