Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 35:

„Kroniki Bieżanowskie” - zbiór książek i filmów o Bieżanowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada  pozyskanie licencji wydawniczych i zdigitalizowanie 17. książek o historii Bieżanowa oraz 2-5 filmów o Bieżanowie Starym i Nowym. Kolejnym działaniem byłoby umieszczenie kopii  na 50 nośnikach USB i ich bezpłatną dystrybucję  do Rady Dzielnicy XII, szkół, Biblioteki UJ, bibliotek publicznych, stowarzyszeń działających na terenie dzielnicy oraz instytucji kultury. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat zostało wydanych kilkanaście pozycji opisujących historię Bieżanowa. Dostępność
wielu z nich jest niewielka a dodatkowo część z nich była wydawana za niewielkie społeczne fundusze i dlatego
też jakość ich wydania nie była najlepsza. Zebranie i zdigitalizowanie tych pozycji przez jednego wydawcę; w
eleganckim stylu spowodowałoby zwiększenie zainteresowania historią dzielnicy, stałoby się inspiracją do
prowadzenia nowych badań nad historią dzielnicy i dorobkiem jej mieszkańców

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nośniki elektroniczne Zakup 50 szt. nośników USB w eleganckiej grawerowanej oprawie 4 000,00 PLN
Nagranie Pozyskanie przez autora projektu licencji i praw autorkich do publikacji, digitalizacja zbiorów przez Bibliotekę Kraków, wykonanie nagrań na nośnikach USB przez Bibliotekę Kraków. 6 000,00 PLN
Promocja nośników Wykonanie plakatów, kalendarzy i ulotek dot. projektów. Promocja projektu w social mediach 2 500,00 PLN
12 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Pozyskanie zgód właścicieli licencji wydawniczych książek Podpisanie zgód licencyjnych na digitalizacje pozycji książkowych styczeń- czerwiec 2022
Zakup nośników USB i grawerowanie opakowań Wybór nośników USB wraz grawerowaniem opakowań lipiec 2022
Realizacja nagrań Wykonanie digitalizacji książek i nagranie ich na nośniki sierpień-wrzesień 2022
Dystrybucja nośników Przekazanie nośników wybranym instytucjom październik 2022
Kampania promocyjna Przeprowadzenie kampanii promocyjnej o projekcie wśród mieszkańców dzielnicy październik - grudzień 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu ułatwi dostęp do materiałów dotyczących historii Bieżanowa i dorobku jej mieszkańców. Zdigitalizowane zbiory dostępne będą w różnych instytucjach na terenie Dzielnicy XII.
powrót