Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 148:

Wielki powrót PARKU JALU KURKA

Projekt odrzucony: Projekt zakłada rewitalizacje Parku Jalu Kurka, który znajduje się na terenie działek nr 47/25, 47/13 S-118. Wskazany obszar nie należy do Gminy Miejskiej Kraków i nie pozostaje w jej władaniu w związku z czym projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt obejmuje obszar parku Jalu Kurka umiejscowionego wśród krakowskich oficyn kamienic Starego Miasta, między ulicą Warszawską, Pędzichów, św. Filipa oraz Szlak.

Opis projektu

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja cennej przestrzeni zielonej ukrytego Parku Jalu Kurka, z wejściem od strony ulicy szlak obok Pałacu Tarnowskich.

 
PROJEKT ZAKŁADA:
Skucie betonu oraz zdarcie asfaltu i położenie ścieżek gruntowych w te miejsca (np. ścieżki żwirowe)
Całkowitą wymianę oraz montaż oświetlenia w parku, wzdłuż wszystkich dróg i chodników asfaltowych.
Montaż 13 ławek na terenie parku.
Montaż 7 śmietników na terenie parku (co drugą ławkę).
Montaż trzech stołów szachowych wraz z dwoma krzesłami dla obu graczy.
Montaż pięciu leżaków bezpośrednio przymocowanych do podłoża.
Montaż stacji dla hulajnóg i rowerów zaraz za wejściem do parku.
Odbudowę i poprawę infrastruktury skateparku - montaż dodatkowych skoczni oraz rur.
Odbudowę i poprawę infrastruktury zaniedbanego i zdewastowanego placu zabaw - montaż zjeżdżalni, huśtawek poziomych, pionowych, usypanie piaskownicy.
Budowę siłowni plenerowej - montaż orbitreka, rowerku, atlasu siłowego.
Zadbanie o każdy skrawek zieleni - skoszenie trawy, posadzenie niezbędnej roślinności, sprawdzenie stanu wysokich starych drzew i ich ewentualne wzmocnienie i zabezpieczenie przed zawaleniem.
Reorganizacja wejść do parku, tak aby placówki szkolne bezpośrednio graniczące z parkiem Jalu Kurka również uzyskały dostęp do tej przestrzeni.
Zabezpieczenie parku i wymiana dziurawych płotów oraz murów ogradzających park.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kwestia własności Parku Jalu Kurka jest na ten moment wątpliwa i nierozstrzygnięta. Wierzymy, że do czasu zakończenia weryfikacji merytoryczno-prawnej i opublikowania projektów składanych do BO do głosowania, miasto wydzierżawi ten park, a jego teren stanie się miejscem ogólnodostępnym, a projekt otrzyma pozytywną opinię i zostanie dopuszczony do głosownia. Wspominana już kilka razy powyżej przestrzeń zielona jest bardzo cennym miejscem dla miasta, a jakakolwiek ingerencja w ten park może przynieść nieoczekiwane korzyści i wzmocnić atrakcyjność centrum miasta, gdzie ogólna dostępność do terenów zielonych jest bardzo ograniczona.

Obecnie park jest dostępny w sposób niekontrolowany i jest miejscem gromadzenia się osób spożywających alkohol, co jest szczególnie niepokojące, jeśli przestrzeń parku graniczy z trzema placówkami szkolnymi.
Inicjatywę projektu wspiera Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie, pod przewodnictwem samego autora projektu, czyli jednej ze szkół bezpośrednio graniczących z parkiem. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie szczegółowego projektu do realizacji zadania 50 000,00 PLN
Plac zabaw Rozbudowa, uzupełnienie, montaż infrastruktury placu zabaw - huśtawki poziome i pionowe, usypanie piaskownicy, zjeżdżalnie 10 000,00 PLN
Siłownia Budowa infrastruktury siłowniczej 60 000,00 PLN
Skatepark Rozbudowa, uzupełnienie, montaż infrastruktury skateparku - rury, skocznie 30 000,00 PLN
Ławki i śmietniki Montaż 13 ławek (w tym 7 ze śmietnikami) 20 000,00 PLN
Oświetlenie Montaż oświetlenia w parku 80 000,00 PLN
Stojaki rowerowe i miejsce dla hulajnóg Stworzenie stacji dla hulajnóg elektrycznych i montaż stojaków rowerowych 10 000,00 PLN
Ogrodzenie Naprawa i odmalowanie ogrodzeń oraz stworzenie dodatkowych wejść 40 000,00 PLN
Wymiana nawierzchni Skucie betonu i zdarcie asfaltu, a następnie położenie ścieżek gruntowych 100 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wydzierżawienie terenu parku Jalu Kurka przez miasto Prezydent miasta Krakowa zagwarantował, iż owa przestrzeń będzie ogólnodostępna dla mieszkańców już w kwietniu 2021. Z niecierpliwością dalej czekamy na ten moment 2021
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2021
Realizacja Kompleksowa rewitalizacja parku - remont wszystkich ścieżek, poprawa, rozbudowa, uzupełnienie infrastruktury, posadzenie roślinności i zadbanie o zieleń w parku, 2022

Galeria

powrót