Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 33:

Renowacja figury Matki Boskiej przy DOMU TURECKIM

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt obejmuje obszar zieleni na rogu ulic Długiej i Pędzichowa, naprzeciwko zabytkowej kamienicy

Opis projektu

Założeniem projektu jest odrestaurowanie pomnika Matki Boskiej. Ingerencja w figurę Matki Boskiej zostałaby ograniczona wyłącznie do jej odnowienia wraz z polepszeniem jej oświetlenia. Aktualnie dwie lampy oświetlające kapliczkę są skierowane w złe strony i rażąco oślepiają przechodniów światłem rozproszonym. Projekt zakładał by wymianę dwóch zniszczonych lamp, które miałyby oświetlać figurę w taki sposób, aby zarówno wyróżnić wszystkie detale rzeźby jak i rozświetlić sam Dom Turecki, podczas nocy.

Całość projektu zostałaby domknięta małą skromną tabliczką, ładnie opisującą te miejsce, na przykład tak jak w uzasadnieniu poniżej: 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obszar wokół Domu Tureckiego jest miejscem niezwykle ważnym kulturowo. Jest to punkt zbiorczy symboli dwóch głównych wyznań na świecie: chrześcijaństwa - Figura Matki Boskiej oraz  Islamu - półksiężyc, znajdujący się na samym czubku wieży kamienicy. W tym szczególnym miejscu odzwierciedla się duch równości religijnej, który przyświecał dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dlatego warto aby tak szczególne miejsce w Krakowie było dobrze prezentującą się wizytówką naszego miasta. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt figury Matki Boskiej z oświetleniem . 20 000,00 PLN
Renowacja figury wraz z oświetleniem 120 000,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2022
Realizacja Odrestaurowanie figury Matki Boskiej. Postawienie tabliczki. 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje renowację figury Matki Boskiej znajdującej się w pobliżu Domu Tureckiego. Realizacja zadania pozwoli na odnowienie i utrzymanie w należytym stanie figury oraz wpłynie na poprawę estetyki okolicy.
powrót