Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 47:

Krakowskie Błonia z wyspami zieleni

Projekt odrzucony: Projekt zakłada nowe nasadzenia na terenie Błoń– działka o nr 1/2, obręb 14, jedn. ewid. Krowodrza. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Teren Błoń Krakowskich decyzją z dnia 07.04.2020 r. wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-1114, w związku z czym wszelkie działania planowane na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.). Ponadto, na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie” (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1699/14 z dnia 9.07.2014 r.) i wszelkie planowane działania muszą być z nim spójne, zgodnie z mpzp na terenie Błoń wyklucza się nowe nasadzenia zieleni wysokiej.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Błonia

Opis projektu

Wyspy zieleni, o których mówi projekt, oddadzą mieszkańcom w rekreacyjny użytek dumę Krakowian- Błonia. Miejsce to ma niepowtarzalny potencjał wypoczynkowy i o każdej porze roku przyciąga tysiące mieszkańców i odwiedzających miasto. Niestety w lecie w związku z brakiem jakiejkolwiek wyższej zieleni na terenie łąki, Błonia służą jedynie za toaletę dla psów, a mieszkańcy muszą tłoczyć się przy ich krawędziach w poszukiwaniu cienia. Aby sprawić, że Błonia będą służyć mieszkańcom przez cały rok, wystarczy stworzyć wyspy zieleni, które naturalnie występują na polskich łąkach i pastwiskach dając schronienie ludziom i zwierzętom w upalne dni. Aby zachować historyczny charakter miejsca, nasadzenia miałby charakter punktowy, aby uniknąć niejako przekształcenia Błoni w park oraz umożliwić w dalszym ciągu wykorzystywanie terenu na wydarzenia plenerowe. Zabieg ten, może niezbyt widoczny w skali prawie 50 ha terenu, sprawi, że "patelnia", jak niektórzy nazywają ten teren, stanie się miejscem bardziej przyjaznym i zróżnicowanym oraz odda w użytek mieszkańcom bezużyteczne do tej pory połacie trawy. Dokładne lokalizacje poszczególnych nasadzeń zostaną ustalone w wyniku konsultacji z mieszkańcami i władzami miasta.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Każdego lata widać, jak ludzie wykorzystują każdy skrawek cienia na rekreację, a parki, zarówno te większe jak i kieszonkowe pękają w szwach. W centrum Krakowa mamy przeogromną zieloną przestrzeń będącą jednocześnie wielkim nieużytkiem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Drzewo parkowe wys. 5-7m- Naturalnie występujące w rejonie, staropolskie gatunki: np. lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, klon zwyczajny. 600 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nasadzenie drzew transport, przygotowane podłoża, zasadzenie wczesna wiosna lub późna jesień 2022 (najlepszy okres na sadzenie drzew)
Pielęgnacja przez pierwsze 3 lata nawanianie w okresie letnim w celu przyjęcia się sadzonek lato 2022, 2023 i 2024

Galeria

powrót