Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 48:

Różowa skrzyneczka w krakowskich Szkołach Podstawowych

Projekt odrzucony: Projekt odrzucony z uwagi na prowadzoną obecnie przez Miasto Kraków akcję „Różowe skrzyneczki”. W ramach akcji zostaną rozdystrybuowane i zamontowane skrzyneczki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w bursach, młodzieżowych domach kultury. Na wyposażanie skrzyneczek w artykuły higieny osobiste zostaną zapewnione środki finansowe. W związku z powyższym procedowanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest bezcelowe, ponieważ podjęte działania przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydział Edukacji zostaną wkrótce zrealizowane w jednostkach edukacyjnych Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż w toaletach dziewczęcych Różowych Skrzyneczek oraz wyposażenie skrzyneczek w materiały higieniczne dotyczące menstruacji małych kobietek-uczennic. Są to wkładki higieniczne , chusteczki odświeżające, papierowe woreczki na zużyte wkładki. Skrzyneczka winna być wykonana na wzór skrzyneczki z ogólnopolskiej akcji "Różowa skrzyneczka" ( zdjęcie w załączniku).Projekt zakłada zakup , montaż oraz wyposażenie różowej skrzyneczki w materiały higieniczne za kwotę 1000 zł ( w tym 500 zł zakup skrzyneczki i montaż + 500 zł wyposażenie w materiały ). Po wyczerpaniu materiałów higienicznych szkoła zapewnia zakup środków higienicznych. W projekcie biorą udział Samorządowe Szkoły Podstawowe zgodnie z załącznikiem dostępnym na BIP tj. 88 placówek szkolnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dla młodych kobietek, uczennic szkół podstawowych menstruacja jest problemem wstydliwym. Różowa skrzyneczka zapewni dziewczętom dostęp do materiałów higienicznych w szkołach. Jest to pomoc zarówno dla dzieci , które nie mają materiałów higienicznych ze względu na brak możliwości finansowych jak i dla dziewcząt , które zapomną o zabraniu do szkoły materiałów higienicznych. Każda szkoła ma ( lub mieć powinna) w takich przypadkach materiały higieniczne aby udostępnić je na prośbę uczennicy. Z uwagi na zawstydzenie ,dziewczynki nie chcą prosić nauczycieli o pomoc w tym zakresie. Różowa skrzyneczka pozwoli dziewczętom na dostęp do koniecznych materiałów w czasie pobytu w szkole. Projekt możemy uznać za ogólnodostępny gdyż dostęp społeczeństwa do podstawowych materiałów higienicznych jest problemem ogólnospołecznym. Ogólnodostępnością w projekcie jest również fakt, iż rodzice, dziadkowie nie będą obarczenie dodatkowym obowiązkiem przypominania, czy dziecko zabrało ze sobą środki

 higieniczne w trudnym dla niego okresie, ewentualnym wcześniejszym zwolnieniem ze szkoły w uwagi na brak dostępnych środków higienicznych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup i montaż różowych skrzynek z wyposażeniem w 88 placówkach edukacyjnych wskazanych w projekcie zakup i montaż różowych skrzynek z wyposażeniem w 88 placówkach edukacyjnych wskazanych w projekcie 90 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup i montaż różowych skrzyneczek w szkołach podstawowych zakup i montaż różowych skrzyneczek w szkołach podstawowych I,II kwartał 2022

Galeria

Załączniki

powrót