Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 49:

Zielony dojazd do Skawiny - realizacja ścieżki rowerowej

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Obszar proponowanego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 zadania inwestycyjnego podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Tyniec - Węzeł - Sidzina” [Uchwała Nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009r.] zgodnie z którym położony jest w ternie cmentarza o symbolu ZC. Zgodnie z zapisem §13 ust. 2 ww. uchwały, teren cmentarza komunalnego ZC objęty jest „Strefą ochrony zasobów przyrodniczych”, w której nie dopuszcza się zainwestowania innego niż dopuszczone planem. Ścieżka rowerowa mogłaby zostać zrealizowana poza granicą terenów ZC, na terenie planowanej drogi 2KD/L, jednak tereny nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto zgodnie z zapisami ww. MPZP proponowana trasa prowadzi przez udokumentowane stanowisko archeologiczne Kraków - Tyniec ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Biorąc pod uwagę, iż działki nr 18/1, 18/2, 38/10, 38/11, i 39 obręb 80 Podgórze wymienione we wniosku jako miejsce realizacji zadania położone są w obszarze oznaczonym w MPZP „Tyniec - Węzeł Sidzina” jako ZC oraz oceniając wniosek jako naruszający ustalenia Rozdziałów I i II oraz rysunku planu zgodnie z zapisem §27 ust. 5 Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVIII/995/09 opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Podgórki Tynieckie

Dodatkowe lokalizacje: 19/2, 18/1,18/2, 38/10, 39, 38/11, 38/15, 38/16, 53/30, 53/29 – obręb nr 80 Podgórze

Opis projektu

Ścieżka umożliwi rowerową migrację pomiędzy Krakowem a Skawiną, z ominięciem ruchliwej i niebezpiecznej ulicy Skotnickiej. Dzięki otaczającej przyrodzie, sprzyjającej rekreacji, przyczyni się do upowszechnienia wypoczynkowej jazdy na rowerze oraz stworzy okolicznym mieszkańcom alternatywę dla przemieszczania się autem lub komunikacją miejską. Projekt wpisze się w ideę tworzenia alternatyw dla ruchu pojazdów spalinowych, promocji zdrowia i ruchu, zwłaszcza wśród młodzieży. Ścieżka będzie dodatkowym walorem atrakcyjnego terenu Podgórek Tynieckich, pomoże również chronić przyrodę tej okolicy, wytyczając szlak komunikacyjny i regulując tym samym ruch pieszo-rowerowy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rozwój miasta powinien zakładać alternatywne metody komunikacji, zwłaszcza ekologiczne. Umożliwienie dojazdu na rowerze do miasta w komfortowych warunkach, z ominięciem zatłoczonych a także niebezpiecznych ulic, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa a także upowszechnienia jazdy na rowerze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
budowa ścieżki budowa ścieżki pieszo-rowerowej 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wykonanie dokumentacji projektowej wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń 1.07.2022
realizacja budowa ścieżki pieszo rowerowej 31.12.2022

Załączniki

powrót