Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty BO 2021

Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 13 NR 27:

Tablice z wizerunkiem nieistniejących budowli Podgórza

Projekt odrzucony: Projekt zakłada montaż trzech przeźroczystych plansz z obrysem wyglądu nieistniejących budowli znajdujących się niegdyś na terenie Podgórza tj. Fortu nr 33 „Krakus”, Mostu Krakusa (III Most) oraz Domu Pogrzebowego Cmentarza Abrahama. W ramach analizy wniosku Zarząd Transportu Publicznego pozyskał opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zaproponowanych przez Wnioskodawcę lokalizacji, zgodnie z którą Kopiec Krakusa wraz z otoczeniem, działka wskazana na lokalizację planszy z Domem Pogrzebowym (położona na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie–Płaszowie) i działka wskazana na lokalizację planszy z Mostem Krakusa (położona na terenie układu urbanistycznego Podgórza) wpisane są do rejestru zabytków. Z powyższego wynika, że realizacja zamierzenia w obrębie wskazanych lokalizacji wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Konserwator wydał negatywną opinię odnośnie lokalizacji tablicy w obrębie dawnego obozu KL Płaszów, ponieważ dla tego terenu został opracowany całościowy projekt zagospodarowania i konieczne jest spójne kształtowanie przestrzeni w oparciu o ww. projekt, z poszanowaniem Miejsca Pamięci. W pozostałych wymienionych lokalizacjach Konserwator nie akceptuje zaproponowanej przez Wnioskodawcę wielkogabarytowej formy nośnika. Mając na uwadze wielość elementów informacyjnych, należy dążyć do ich uporządkowania i ujednolicenia zamiast wprowadzania kolejnych typów nośników. Równocześnie zaproponował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu wyłącznie niewielkich oznaczeń typu kod QR zamieszczonych na nośnikach Systemu Informacji Miejskiej, które przekierowywałyby do informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Zaproponowana forma jest sprzeczna z ideą projektu BO zaproponowanego przez Wnioskodawcę. Ponadto możliwość zamieszczania kodów QR nie jest przewidziana w przyjętej Księdze SIM. Zarząd Transportu Publicznego odpowiedzialny za wdrożenie Systemu nie ma możliwości zamieszczenia kodów QR na tablicach SIM. Ponadto, planszę ze szkicem Mostu Krakusa zaproponowano na działce, zlokalizowanej w obrębie wałów przeciwpowodziowych. Zgodnie z Art. 176 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późn. zm.), w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych tj.: prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków, wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Ze względu na ograniczenia narzucane przez Prawo wodne oraz specyfikę projektu nie ma możliwości zlokalizowania planszy na innej działce. W związku z powyższym zakres propozycji zadania w ramach ww. projektu nie może być realizowany w ramach BO zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu BO.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 13 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kopiec Krakusa

Dodatkowe lokalizacje: Most Powstańców Śląskich (III Most), Dom Pogrzebowy dawnego Cmentarza Abrahama.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż 3 przezroczystych tablic z naniesionymi na nich konturami nieistniejących budowli. Jako że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów wyobrażenie o wyglądzie tablic i sposobie w jaki prezentować będą nieistniejące obiekty niech przedstawią zdjęcia:

Źródło: https://imgur.com/gallery/0V9X9/comment/962965677https://imgur.com/gallery/0V9X9/comment/962965677
 

Źródło: https://m.facebook.com/kulturawplot/photos/a.280653825287981/3769943213025674/?type=3&source=57


Pierwszym obiektem byłby Fort nr 33 "Krakus", który znajdował się wkoło Kopca Krakusa. Byłoby to znakomite uzupełnienie istniejących śladów takich jak zarysy fos i wału, oraz fundamenty koszar,
Źródło: https://histmag.org/grafika/2018_articles/kopiec-krakusa/kopiec-krakusa1.jpg

Źródło: https://podgorze.pl/wp-content/uploads/2011/09/4-1.jpghttps://podgorze.pl/wp-content/uploads/2011/09/4-1.jpg
 
 
 
Drugim obiektem byłby nieistniejący Dom pogrzebowy Cmentarza Abrahama, który znajdował się przy ulicy Abrahama.
Źródło: https://podgorze.pl/wp-content/uploads/Hala-przedpogrzebowa-w-trakcie-budowy-1927-r.a.jpg


Źródło: http://cmentarze-zydowskie.pl/images/kirkutkrakowplaszow/krakow_beit_tahara1.jpg


Trzecim obiektem byłby Most Krakusa (III Most) - obecnie w jego miejscu znajduje się Most Powstąńców Śląskich:

Źródło: http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2017/02/Tramwaje-III-Most.jpg


Źródło: https://podgorze.pl/wp-content/uploads/105.jpg

Byłby to stosunkowo ciekawy sposób na upamiętnienie dawnych budowli istniejących w Podgórzu i związanych z ciekawą historią tej części Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem jest ukazanie nieistniejących obiektów w sposób, który zwizualizuje ich wygląd, a jednocześnie będzie najmniej ingerujący w otoczenie. Jest to zadanie, które ma na celu obudzenie ciekawości. Będzie służyć poznaniu historii Podgórza i jego najciekawszych nieistniejących obiektów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie tablic Koszt wykonania tablic tj. przezroczystego szkła z widocznymi zarysami obiektów 2 200,00 PLN
Projekt tablic 500,00 PLN
Montaż tablic 700,00 PLN
3 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Całość działąń Okres do zrealizowania całości działań 2022

Galeria

powrót