Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 14:

Bardziej ZIELONO nad SUDOŁEM DOMINIKAŃSKIM!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Rozrywka

Opis projektu

Projekt ma na celu zmianę dzikich, zaniedbanych działek usytuowanych pomiędzy Sudołem Dominikańskim a deptakiem przy ulicy Rozrywka,     w zielone, przyjemne dla mieszkańców i zwierząt przestrzenie. Proponowane działki:
  1. Działka w pobliżu mostu na ulicy Strzelców oraz bloku Rozrywka 20 (numer 126). W miejsce bezużytecznych chaszczy planuje się nasadzić drzewa oraz krzewy różnych gatunków, które utworzą przyjemny pas zieleni  dla przechodniów i pożyteczny dla ptaków.  
  2. Działki w sąsiedztwie nowo wybudowanego łącznika; pomiędzy ulicami Rozrywka i Reduta (numer 688/5, 688/9, 64/2,  688/8). Teren między Sudołem  Dominikańskim a deptakiem musi zostać oczyszczony z bezwartościowych, zaniedbanych zarośli. Wzdłuż deptaka, w miejscach gdzie to możliwe, należy posadzić piękne, okazałe drzewa (wierzby, olchy, kasztany, brzozy) oraz odpowiednio komponujące się wysokie, zdrowe krzewy. 
  3. Działki w pobliżu Parku Reduta (numer 53, 54, 57, 282/3). Obszary pozbawione zieleni trzeba obsadzić dużą ilością drzew różnych gatunków, co pozwoli na stworzenie zielonego otoczenia o leśnym charakterze.
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak również ich konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.                                        Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren nad Sudołem Dominikańskim, pomiędzy ulicą Strzelców a Parkiem Reduta, jest idealnym miejscem rekreacyjnym dla wielu osób: spacerowiczów z rodzinami, rowerzystów, odwiedzających Cmentarz Batowice oraz mieszkańców ulicy Reduta i  Rozrywka. To również doskonały szlak spacerowy dla  wszystkich Mieszkańców, którzy chodzą do pobliskiego kościoła czy dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. W okolicy deptaka przy ulicy Rozrywka znajduje się wiele działek, które można zagospodarować w taki sposób, aby były bardziej zielone, przyjemne dla spacerujących i przyjazne dla licznych gatunków ptaków żyjących nad potokiem. 
Dodatkowo należy podkreślić, iż drzewostan w pobliżu Parku Reduta jest już bardzo stary i trzeba się liczyć z faktem, że w najbliższych latach zwiększy się tam teren niezadrzewiony.
Działki należące do miasta, pomiędzy Parkiem Reduta a DPS przy ulicy Rozrywka 1, należy bardziej zadrzewić tak, abyśmy mogli za kilka lub kilkanaście lat cieszyć się pięknym, zielonym, przyrzecznym, o naturalnym charakterze otoczeniem. Wspomniane powyżej miejsca wzdłuż Sudołu, pomiędzy ulicami Strzelców, Reduta a Rozrywka trzeba zamienić na pełne zieleni, zadrzewione, nadrzeczne tereny.
Wszystkich zmian należy dokonać w taki sposób, aby nie zaszkodzić licznym gatunkom ptaków naturalnie żyjącym w tej okolicy oraz wzbogacić leśny charakter  dolinki nad Sudołem Dominikańskim.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie walorów estetycznych otoczenia, stworzy komfortową, użyteczną przestrzeń dla Mieszkańców, a co za tym idzie, zachęci Ich do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja czyszczenie terenu i nasadzenia 90 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Czyszczenie terenu oraz nasadzenia 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu oraz nasadzenia dużych drzew i krzewów na działkach nad Sudołem Dominikańskim. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę otoczenia, nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza.
powrót