Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 51:

Ochrona pomników i flagi narodowej w Parku dr H. Jordana

Projekt odrzucony: Projekt zakłada instalację monitoringu wokół pomników postawionych na terenie Parku Jordana. Na przedmiotowym terenie ZZM posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 799/6740.2/2018 z dn. 12.07.2018 r. dotyczącą inwestycji: „Rewitalizacja Parku Jordana w zakresie: budowy i przebudowy alejek parkowych, budowy wejścia/zjazdu technicznego z ul. Reymana, przebudowy wejść do parku z ul. Reymana i ul. Reymonta, budowy obiektów małej architektury, budowy i przebudowy placów zabaw, przebudowy i budowy ścieżki zdrowia, budowy miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowy ogrodzenia, przebudowy placu do gry w boule, budowy rampy dla niepełnosprawnych, budowy piłko-chwytów, na działce nr 182/2, 182/5, 203/1 obr. 12, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. W. Reymonta, ul. H. Reymana w Krakowie". Inwestycja zawiera 8 etapów, projekt nie obejmuje monitoringu. Założenie monitoringu wymagałoby wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mogłoby doprowadzić do konieczności uzyskania zamiennej decyzji o PNB, co z punktu widzenia stanu zaawansowania realizacji prac - nie jest zasadne i generowałoby dodatkowe koszty ponoszone przez Gminę Miejską Kraków. Wobec powyższego projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park im. dr Henryka Jordana

Opis projektu

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na zabezpieczeniu przed dewastacją historycznych 60 popiersi wielkich Polaków postawionych w Parku dr. Henryka Jordana tj. pomników „jordanowskich” z czasów zaborów, jak i pomników tworzących Galerię Wielkich Polaków XX wieku, a także flagi narodowej  (masztu) umieszczonej wśród galerii pomników.
Te pomniki stanowiące chlubę Krakowa i dokument pamięci historycznej o wielkich Polakach są narażone na dewastację, tak ze względu na działania wandali, jak i czynniki atmosferyczne.
Należy zainstalować skuteczny monitoring przestrzeni parkowej, szczególnie tej wokół pomników. Niezbędne jest cykliczne oczyszczanie pomników, jak i tabliczek objaśniających oraz renowacja napisów na postumentach.  Należy uporządkować przestrzeń w otoczeniu najbardziej ulubionego przez dzieci pomnika niedźwiedzia-Wojtka z Armii Andersa [wyłożenie kostką brukową, zainstalowanie tablicy za szlakiem Armii Andersa].
Patriotyczna część parku wymaga dekoracji flagami narodowymi podczas świąt narodowych i utrzymania w należytym stanie flagi-masztowej stanowiącej niezbędny element (wciąganie flagi na maszt) uroczystości patriotycznych z udziałem Kompanii Honorowej WP.
Patriotyczna część parku jest jednocześnie szkołą pod gołym niebem i ta edukacyjna - od czasów dr. Henryka Jordana - funkcja parku winna być utrzymana i rozwijana  przy wsparciu młodzieży szkolnej przejmującej opiekę nad kolejnymi pomnikami.
W ramach projektu należy zbudować stronę internetową dla dokumentowania stanu obecnego, dewastacji pomników oraz roli patriotycznej i edukacyjnej galerii historycznych pomników. Projektodawcy projektu deklarują pomoc w realizowaniu projektu.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

UZASADNIENIE PROJEKTU
Historyczne pomniki usytuowane w Parku Jordana stanowią dobro wspólne krakowian, jak i wszystkich Polaków, pełniąc ważną rolę edukacyjną dla zachowania tożsamości narodowej Polaków. Wiedzieli o tym okupanci niemieccy, stąd w czasach Hansa Franka pomniki jordanowskie zostały usunięte z przestrzeni parku i tylko w części powróciły w czasach PRL, narażone nadal na niszczenie wandali. Pomniki tworzące Galerię Wielkich Polaków XX wieku – wielkie dzieło prezesa Kazimierza Cholewy, uhonorowane nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej –także wielokrotnie były dewastowane przez nieznanych (a nawet znanych) sprawców, niestety przy złej atmosferze tworzonej wokół tej galerii przez część krakowskich mediów a nawet radnych i aktywistów miejskich.
Jest obowiązkiem mieszkańców Krakowa chronić to nasze dobro wspólne przed naśladowcami poczynań Hansa Franka, stąd konieczne jest wsparcie dla realizacji tego obywatelskiego projektu.

Dokumentacje stanu pomników i wydarzeń w Parku Jordana przedstawiają  strony: Żołnierze Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie
Pomniki „Żołnierzy Wyklętych” w systemie komunistycznym, uhonorowanych w Galerii Wielkich Polaków XX wieku
http://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/; Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana
http://pomnikwojtek.wordpress.com/, oraz strony na platformie wordpress.com -  Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko)  Foto-Kronika Krakowa

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Instalacja monitoringu wokół pomników, Oczyszczenie pomników " jordanowskich'''''''''''''''''''''''''''''''' i w Galerii Wielkich Polaków XX wieku , poprawa napisów na postumentach Instalacja tablicy "Szlak niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa" i wyłożenie otoczenia pomnika "Wojtka" kostką Ze względu na niszczenie pomników przez wandali należy zainstalować sprawny monitoring ich otoczenia, szczególnie strefy miedzy pomnikami Józefa Franczaka i Szendzielarza Łupaszki i między pomnikami Henryka Sienkiewicza, Bp. Albina Małysiaka,. ks. Władysława Gurgacza. Napisy na postumentach ulegają zatarciu i wymagają poprawy widoczności a postumenty oczyszczenia i zabezpieczenia przed zabrudzeniami. Otoczenie pomnika Niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa, cieszącego się szczególnym zainteresowaniem dzieciaków, należałoby wyłożyć kostką a przy pomniku postawić tablicę ze szlakiem armii Andersa ( wstępny projekt w załączeniu) 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Instalacja monitoringu wokół pomników Czyszczenie pomników i poprawa napisów na postumentach Organizacja otoczenia wokół pomnika Niedźwiedzia - Wojtka z Armii Andersa Projektodawca deklaruje pomoc w realizacji poszczególnych działań przez odpowiednich fachowców druga połowa 2021-druga połowa 2022 r.

Galeria

powrót